Választási szervek döntéseinek bírósági vizsgálata

Tájékoztató a törvényszék hatáskörébe tartozó választási ügyekben a helyi választási irodák részére

A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntése elleni jogorvoslatok kapcsán a bíróság a következő tájékoztatást adja.

A választási eljárásól szóló 2013. évi XXXVI. törvényt (Ve.) a választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról szóló 2023. évi XXIV. törvény 2023. december 1-ei hatállyal akként módosította, hogy minden névjegyzékkel kapcsolatos jogorvoslat a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe került.

A Ve. 236. § (4) bekezdése szerint, ha a választási iroda vezetője a fellebbezésnek nem ad helyt, a fellebbezést legkésőbb az elbírálására rendelkezésre álló határidő utolsó napján felterjeszti a Fővárosi Törvényszékhez.

„A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kötelezővé tette - a személyes adatok kivételével - a bírósági eljárás során hozott határozatok nyilvánosságra hozatalát.

A törvényi rendelkezés végrehajtásaként ezen az oldalon találhatók mind az országgyűlési képviselői választásokkal, mind az önkormányzati választásokkal kapcsolatos bírósági döntések..”