Választási szervek döntéseinek bírósági vizsgálata

Tájékoztató a törvényszék hatáskörébe tartozó választási ügyekben a helyi választási irodák részére

A helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntése elleni jogorvoslatok kapcsán a bíróság a következő tájékoztatást adja.

Amennyiben a helyi választási iroda vezetője a névjegyzékkel kapcsolatos fellebbezésnek nem ad helyt, úgy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 236.§ (4) bekezdése értelmében a helyi választási iroda szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos döntése elleni fellebbezés elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Az 1/2021. (IX.27.) KK véleményből következően a névjegyzékkel összefüggő jogviták elbírálása 2020. április 1. napját követően a közigazgatási kollégiummal rendelkező törvényszékek hatáskörébe tartozik.

Felhívja a Budapest Környéki Törvényszék az illetékességi területe alá tartozó helyi választási irodákat, hogy a fellebbezést lehetőség szerint ne a törvényszék hivatali kapujára küldjék meg, hanem a K01 (Űrlap közigazgatási szerv részére a keresetlevél beterjesztéséhez) űrlap beküldése útján nyújtsák be.

Kéri továbbá a törvényszék, hogy a fellebbezés benyújtásáról rövid úton értesítsék a bíróságot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: 06-1-885-6031

E-mail: birosag_bkt@birosag.hu

 

„A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény kötelezővé tette - a személyes adatok kivételével - a bírósági eljárás során hozott határozatok nyilvánosságra hozatalát.

A törvényi rendelkezés végrehajtásaként ezen az oldalon találhatók mind az országgyűlési képviselői választásokkal, mind az önkormányzati választásokkal kapcsolatos bírósági döntések..”