ÁROP Szervezetfejlesztési projekt

Komplex szervezetfejlesztési projekt megvalósítása a Budapest Környéki Törvényszéken" - ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0054

 

A projekt célja a Budapest Környéki Törvényszék belső működési hatékonyságának javítása volt. A szervezetfejlesztési program 5 beavatkozási területet jelölt meg: teljesítménymenedzsment, folyamatoptimalizálás, minőségmenedzsment, tudásmegosztás és változásmenedzsment. Az elkészített fejlesztési módszertan segítségével lehetővé tették:

 

a szervezeti teljesítménymérést és értékelést,

a működőképes belső folyamatok optimalizálását,

a szervezeti tudás hatékony kiaknázását,

az alkalmazkodni tudó, önfejlesztő szervezeti kultúra kialakítását.

 

A komplex szervezetfejlesztési program lehetőséget nyújtott arra, hogy a Budapest Környéki Törvényszék elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnöke által megfogalmazott stratégiai célok mellett saját stratégiai céljait is megvalósítsa, egyúttal kialakítson egy olyan hatékony megyei igazgatási struktúrát, amely az egyes tevékenységi területeken felülvizsgált és ésszerűen újjászervezett, költségtakarékos folyamatokkal segíti elő az ítélkezés időszerűségének és hatékonyságának javítását, az igazgatási munka átláthatóságát, optimalizálását, továbbá az ügyfelek elégedettségének a növelését.

 

Ezen belül részcél volt a kiszámítható, következetes, eredményes és egységes jogalkalmazás, az ügyintézési határidők csökkentése, valamint az eljárások hatékonyságának fejlesztése körében azok átláthatóbbá, egységesebbé, gyorsabbá és erőforrás szempontjából hatékonyabbá, jobban tervezetté és kontrolláltabbá tétele.

A projekt ideje alatt elkészült tanulmányok beépültek a Budapest Környéki Törvényszék szabályzataiba, azok tartalma és megállapításai mindennapos használatban vannak, szerves részét képezik a Törvényszék életének.

 

A projekt folyamán a Törvényszék fontosnak tartotta, hogy több területen bővítse a munkatársak ismereteit, illetve fejlessze készségeiket.

A vezetői készségfejlesztés, konfliktus- és stresszkezelés, ügyfélközpontú magatartás témakörében, valamint az európaiság és protokoll az ügyfélkapcsolatokban a bíróságoknál témakörében 31 alkalommal tartottunk képzéseket, ahol mintegy 1400 fő vett részt.

 

A belső folyamatok optimalizálásának keretében az engedélyezési eljárás egységesítésével, tervezhetőségével hatékonyabbá, pontosabbá és átláthatóvá tettük a szabadság engedélyezési eljárást.

Az eljárások menetének gyorsítására, a hatékonyság és az eredményesség növelésére közös mintatárat hoztunk létre a munkavégzésben gyakran használt sablonokra.

Általános és munkakör specifikus elemeket is tartalmazó tájékoztató készült az új munkavállalók beilleszkedésének elősegítésére, amely a szabályzatokról és a szervezeten belüli egyéb előírásokról is adnak információkat az új munkatársnak.

 

Sor került a CAF modell és módszertan bevezetésére. Az Igazságügyi Minisztérium módszertani igazolást adott ki, elismerve, hogy a Törvényszék az intézményi önértékelést a CAF minőségfejlesztési modell szerint végezte el, értékelési eljárása pedig a módszertani követelményeknek megfelelt.

 

 

A projekt keretében a Törvényszék valamennyi szervezeti egységere elkészült az ügyfél-elégedettség mérés módszere és a kérdőív. Létrehoztuk az elégedettség mérést célzó kérdőívet, lebonyolítottuk az első ilyen jellegű mérést, a mérés eredményét feldolgoztuk és kiértékeltük.

 

A bírósághoz való hozzáférés egyszerűsítése stratégiai célkitűzés megvalósítását támogatva a Törvényszék és járásbíróságai részére egy komplett portálrendszer struktúrát alakítottunk ki, amely lehetővé teszi az állampolgárok információkkal való gyors és hatékony ellátását, egyúttal szervesen illeszkedik az Országos Bírósági Hivatal által kialakított honlap együtteshez, a bíróságok megújított arculatához.

 

A belső információcsere gyorsítására, és hatékonyabbá tételére a Budapest Környéki Törvényszék olyan intranetes felület alakított ki, mely a sablonok közzétételén túl biztosítja a belső kommunikációt, együttműködést és a csoportmunkát. Ezt részben új eszközök és technológiák üzembe állításával, részben már meglévő kapacitások fejlesztésével, optimalizációjával értük el.

 

Összefoglalva a projekt lehetővé tette a belső folyamatok fejlesztését, a szervezet teljesítményének mérését, valamint egy önfejlesztő szervezeti struktúra kialakítását.

A projekt során elkészült összefoglaló jelentések a Törvényszék működésének alapjait jelentik, jó alapot képeznek a szervezet további fejlesztéséhez.