Budapest Környéki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet az Érdi és a Gödöllői Járásbíróságokon fizikai dolgozó munkakör betöltésére (1-1 fő)

A kinevezéshez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • általános iskolai végzettség;
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására (az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban Iasz.) 11. § (4) bek.)

Feladatok:

 • a szemétszállítás zavartalanságának biztosítása, szeméttároló edények tisztántartása;
 • szelektív hulladékgyűjtés kezelése,
 • udvarban és közterületen idényjellegű feladatok elvégzése, közlekedési utak, járdák tisztán tartása, csúszásmentesítés, hóeltakarítás,
 • az épület udvarának, kertjének, zöldfelületeinek és térburkolatainak rendben tartása, fűnyírás,
 • figyelemmel kíséri a közös területeken lévő növények ápolását, állapotát és szükség szerint gondoskodik azok időszakonként átültetéséről,
 • műszaki terek, kapcsolószekrények, gépészeti terek, kazánház, liftgépház tisztán tartása,
 • részt vesz az épület üzemeltetésre vonatkozó helyszíni oktatásokon,
 • üzemelteti az épületben kiépített rendszereket: fűtés-hűtés, légkezelés, felvonók, öntöző rendszer,
 • az épület felszerelési tárgyainak üzemképes állapotban tartása, illetve meghibásodása esetén az illetékesek felé való jelzése,
 • a felvonó és iratlift üzemképességének rendszeres ellenőrzése,
 • a közös használatú helyiségek megfelelő használatának ellenőrzése, energiatakarékosság szem előtt tartása,
 • a kazánok és bojlerek működésének felügyelete a hő- és melegvíz-szolgáltatás biztosítása érdekében,
 • a hűtési, és légkezelő rendszerek üzemeltetése,
 • gépészeti berendezések hibajelek kiolvasása, értelmezése, mérőműszerek (nyomásmérő, hőmérsékletmérő) ellenőrzése,
 • a külső és belső világítás működésének ellenőrzése, kisebb javítási munkák elvégzése pl. izzócsere,
 • közüzemi mérőórák, hőmennyiségmérők, mellékmérők leolvasása,
 • szükség esetén strang vízelzárások, visszanyitások elvégzése,
 • a nyílászárók működésének ellenőrzése, kisebb javítási munkák elvégzése pl. zsanérok olajozása, kilincs és zárjavítás,
 • a bútorok kisebb javítása pl. zárjavítás,
 • az épület fellobogózása szükség szerint,
 • szükség szerint teremrendezés, vissza rendezés,
 • az épület fenntartásával, működtetésével kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 • a rábízott gépek és eszközök rendeltetésszerű használata, azok karbantartása; a rábízott munkaeszközök leltár szerinti felelőse,
 • a rábízott kulcsok gondos őrzése, azok engedéllyel történő kiadása,
 • az intézményi vagyon biztonságára történő ügyelése, a vagyonvédelmi előírások betartása, a munkaterületéhez tartozó helyiségek zárásáról történő gondoskodás,
 • az épületben lévő tűzvédelmi rendszerek, eszközök munkáltatói szintű nyilvántartásainak naprakész vezetése OTSZ alapján,
 • az épületben lévő biztonsági és elektromos rendszerek munkáltatói szintű nyilvántartásainak naprakész vezetése
 • épületen belül iratok mozgatása, szállítása,
 • iratok irattárba történő elhelyezése, mozgatása,
 • iratok kézbesítése Érden, Gödöllőn belül társhatóságok részére,
 • postázó programban kimenő iratok rögzítése, postaprogram kezelése,
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által eseti jelleggel meghatározott, az épület karbantartása, az iratok mozgatása és a postázással kapcsolatos feladatok elvégzése.
 • Elvárások:
 • alapfokú végzettség (gépész, vagy villamos végzettség előny, de nem feltétel)
 • épületüzemeltetési ismeretek elsajátítása iránti hajlandóság,
 • jó problémakezelő és együttműködési képesség,
 • kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem,
 • megbízható, önálló, szabálykövető és felelősségteljes munkavégzés.

Előnyt jelent:

 • hasonló területen szerzett tapasztalat,
 • vízszerelői végzettség,
 • villanyszerelői végzettség,
 • lakatos végzettség.

Kérjük csatolni:

 • részletes fényképes szakmai önéletrajzot, mely tartalmazza az iskolai végzettségét, valamint az eddigi munkaviszonyok, szolgálati és egyéb jogviszonyok pontos megnevezését, időtartamát (év,hó,nap), továbbá bérigényét;
 • Nyilatkozatot, hogy a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati eljárásban a személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti.

Bérezés:

 • Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény értelmében a Munka Törvénykönyve alapján, megállapodás szerint.

Jelentkezési határidő:

 • 2022. augusztus 26.

Jelentkezés benyújtása:

 • A jelentkezéseket - feltüntetve a megpályázott járásbíróság nevét - a Budapest Környéki Törvényszék Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztályának címezve postai úton (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.) vagy e-mailen (Suvegesnee@birosag.hu) kell benyújtani. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.