Álláspályázat Analitikus eszközkönyvelő munkakör betöltésére

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke pályázatot hirdet a Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatalában Analitikus eszközkönyvelő munkakör betöltésére.

 

Pályázati feltételek, elvárások:

 • középfokú végzettség gazdasági, pénzügyi-számviteli területen,
 • MS Office (Word, Excel, PowerPoint) felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

 

Előnyt jelent:

 • Regisztrált mérlegképes könyvelői végzettség, vagy pénzügyi és számviteli OKJ végzettség,
 • számviteli tapasztalat vagyongazdálkodás területen, továbbá főkönyvi könyvelés területen szerzett tapasztalat,
 • a Forrás.Net és a Forrás SQL Vagyonkataszteri program ismerete,
 • államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk.

 

Elvárt kompetenciák:

 • Felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,
 • szervezőkészség, elemző készség,
 • nagyfokú önállóság,
 • rendszerszemlélet, komplex gondolkodás, minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, precizitás),
 • kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • önálló, precíz és megbízható munkavégzés,
 • felelősségteljes hozzáállás,
 • rugalmasság, terhelhetőség,
 • erős számviteli tudás.

 

Munkavégzés helye:

 • Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatala (1146 Budapest, Thököly út 97-101.)

 

Feladatok:

 • A könyvelési alapbizonylatokat (banki, pénztári, kártyás) beszerzi.
 • Könyveli az immateriális javak, tárgyi eszközök (nagy- és kisértékű) állományában bekövetkező változásokat (beruházások, felújítások, beszerzések, selejtezések, térítés nélküli átvételek-átadások, átsorolások, elszámolási egységek közötti eszközmozgásokat rögzíti), beszerzések esetén az eszközt megfelelteti egyedi azonosításra alkalmas vonalkóddal, majd a vonalkódot átadja az illetékes társosztálynak.
 • A személyi használatra és a személyre kiadott eszközöket és mozgásukat a rendelkezésére bocsátott bizonylatok alapján az Eszköz modulban könyveli és az átadás-átvételi jegyzőkönyveket előállítja, aláírásra továbbítja.
 • Végrehajtja a zárási feladatokat, egyeztet a főkönyvvel, feléjük a feladást elvégzi.
 • Törzsadatállományokat bekéri, ellenőrzi, frissíti.
 • Az eszközök értékcsökkenését elszámolja, ellenőrzi, majd zárja a negyedévet és a főkönyv felé a feladást elvégzi.
 • Éves leltározáshoz ellenőrző lekérdezések lefuttatásával meghatározza a leltározandó eszközök körét (pl. kivezetés időpontja legyen beírva, hogy kivezetett eszközt ne töltsön át a program a leltár modulba stb.).
 • A leltár jellemzőinek meghatározása, felállítása. Naprakésszé teszi az adatállományt. Az adatok áttöltésének elvégzése.
 • Segíti a leltározók munkáját, az általuk feltöltött adatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, feldolgozza. Tájékoztatja a leltározó személyeket az elvégzendő feladatokról, a leltározandó eszközök köréről, közreműködik a leltár program bemutatásában, megismertetésében.
 • Egyezteti a fizikai felvétellel létrejött leltár eredményét és az analitika adatait.
 •  A mérlegbeszámolót alátámasztó leltár kiértékelését határidőre elvégzi, feldolgozza az esetleges eltérések okait, rendezi az esetleges eltéréseket.
 • Írásban közli a leltárkörzet felelősökkel a leltár eredményét.
 • Az idegen tulajdonú (Országos Bírósági Hivatali, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányhivatali) eszközök leltár eredményét feldolgozza, továbbítja a Hivatalok felé.
 • A leltár folyamata alatt beszerzett/átvett eszközöket tételesen állományba veszi/rögzíti mind az Eszköz modulban, mind a Vonalkódos leltár modulban.
 • A leltár zárása és az évvégi vásárlások berögzítése, a zárási ellenőrzések lefuttatása, az esetleges hibák javítása után végrehajtja az Eszköz modulban az évzárás és évnyitási folyamatokat.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • részletes fényképes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a jelentkező elérhetőségeit (telefon, e-mail cím), az iskolai végzettségét, valamint az eddigi munkaviszonyainak, szolgálati és egyéb jogviszonyainak pontos megnevezését a munkáltató feltüntetésével, időtartamát (év,hó,nap), ellátott munka-illetve feladatkört, továbbá bérigényt,
 • az iskolai végzettséget igazoló oklevél, illetve egyéb bizonyítvány(ok) fénymásolata,
 • nyilatkozat, amelyben a jelentkező hozzájárul, hogy a személyes adatait az eljárásban részt vevők megismerhetik és kezelhetik.
 • Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Budapest Környéki Törvényszék honlapján.
 • Amennyiben a jelentkező nem igazságügyi alkalmazott, úgy - kinevezése esetén - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11/A. §-ára figyelemmel hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Iasz. 11. § (4) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn.

 

Bérezés:

 • A sikeres pályázó illetménye az Iasz. rendelkezései szerint kerül meghatározásra. Az illetmény lehetséges összegéről és az egyéb juttatásokról a jelölteket a kiválasztási folyamat során sorra kerülő szóbeli meghallgatáson tájékoztatjuk.
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 
 • A munkakör a pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető.
 • Jelentkezés benyújtásának módja, rendje:
 • A jelentkezéseket a Budapest Környéki Törvényszék Emberi Erőforrás Gazdálkodási Főosztályának címezve postai úton (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187.), e-mailen (bkteegf@birosag.hu), vagy személyesen (1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. VI/26.) kell benyújtani. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

Jelentkezési határidő:

 • 2023. október 11.

 

A munkakör betöltésének időpontja: 

A munkakör a pályázati eljárás lefolytatását követően azonnal betölthető.