Ülnököket búcsúztattak a Budapest Környéki Törvényszéken és Járásbíróságain

 

A Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma, a Budakörnyéki Járásbíróság és a Budaörsi Járásbíróság 2018. június 28. napja és július 2. napja között búcsúztatta ülnökeit.

 

Dr. Varga Eszter a Törvényszék Büntető Kollégiumának vezetője a 2018. július 2-i kollégiumi ülésen tájékoztatta az ülnököket az új Büntetőeljárási törvénynek a bíróság összetételére vonatkozó szabályairól, a hatályba lépésről és az ülnöki részvételt érintően az átmeneti rendelkezésekről is rövid ismertetést nyújtott. Jelképes ajándékkal megköszönte a törvényszék 19 ülnökének tevékenységét, méltatva ezzel áldozatos munkájukat, helytállásukat.

 

 

A Budakörnyéki Járásbíróság ülnöki búcsúztatója 2018. június 29-én szintén ünnepélyes keretek között zajlott. Dr. Smid Erika, elnök és Lugosiné dr. László Mónika Anita, elnökhelyettes a bíróság 8 ülnökét névre szóló emléklappal és virággal búcsúztatta, azzal, hogy az új Büntetőeljárási törvény jogszabályváltozása kapcsán egy ülnök továbbra is ellátja tevékenységét a bíróságon.

 

 

Dr. Liziczay Sándor, a Budaörsi Járásbíróság elnöke a kommunikáció fontosságát szem előtt tartva 2018. június 28-án tartott, a bíróságra megválasztott ülnökök számára értekezletet.

 

A bíróság elnöke a társas bíráskodás rövid történeti áttekintését és a nemzetközi gyakorlatok bemutatását követően tájékoztatta a 16 ülnököt az új büntetőeljárási törvénynek a társas bíráskodásra vonatkozó megváltozott rendelkezéseiről, az eljárási törvény hatályba lépéséről, illetve az ülnökökre vonatkozó új szabályokról. Megköszönte az elmúlt időszakban – egyes ülnökök esetén több ülnöki cikluson átívelően – végzett tevékenységüket, az ítélkezés során végzett elkötelezett munkájukat.

 

Budapest, 2018. július 2.