Egy perces néma csend a Budapest Környéki Törvényszéken az Áldozatok Világnapja alkalmából

A Budapest Környéki Törvényszék 2019. február 22-én, az Áldozatok Világnapja alkalmából 1 perces néma csenddel emlékezett meg a bűncselekmények áldozatairól. Dr. Gerber Tamás, a BKT nemrég kinevezett elnöke kiemelt fontosságúnak tartja a Tanúgondozás és Áldozatvédelem Országos Programban való szerepvállalást és a program jelentőségére való figyelemfelhívást.

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját, ehhez kapcsolódóan 2019. február 18-án az Országos Bírósági Hivatal tudományos konferenciát szervezett az áldozatvédelemről. A Konferencia kapcsán Szűrösné dr. Takács Andrea, a Szigetszentmiklósi Járásbíróság elnöke, családjogi bíró és Simonné dr. Peti Viktória a Budaörsi Járásbíróság elnökhelyettese, családjogi bíró egyaránt hangsúlyozták, hogy szükség van a társhatóságokkal való aktív együttműködésre, a szakmai egyeztetésre, a kommunikációra, a tudásmegosztásra, valamint elengedhetetlen a szemléletváltás, szemléletformálás a tanúgondozás és áldozatvédelem terén. A bírósági szervezetrendszerben működő program részeként a bíróság dolgozói gondoskodnak a tanúk és áldozatok folyamatos és sokoldalú tájékoztatásáról személyesen, telefonon, e-mailben és kiadványok, kisfilmek formájában, ezzel is igyekezve minden segítséget biztosítani.

Dr. Kenese Attila, a BKT sajtószóvivője, igazgatási feladatok ellátásával megbízott büntető bíró a Világnap alkalmából elmondta, hogy a Törvényszék a 2018. július 1-jétől hatályos új büntetőeljárási törvény rendelkezéseit alkalmazva igen nagy hangsúlyt fordít az áldozatvédelemre, a büntetőeljárásokban szereplő sértettek, illetve az egyes büntetőügyekben a bűncselekménnyel olykor csupán közvetve érintett tanúk védelmére. A bíróság nyújtotta lehetőségek – megkülönböztetett bánásmód igénylése, teljes körű tájékoztatás a jogokról és kötelezettségekről, a bíróságon való megjelenésről, a bírósági eljárásban igénybe vehető támogatásokról – megóvják az áldozatokat a másodlagos viktimizációtól. A BKT sajtószóvivője ezen felül kiemelte a Digitális Bíróság Projekt részét képező, személyes jelenlétet nem igénylő informatikai fejlesztést, a távmeghallgatást. Ennek elsődleges előnye, hogy a tanú „egyedül” tartózkodik az elkülönített helyszínen, és őt a bíróság a tárgyalóteremből telekommunikációs eszköz útján hallgatja ki, ennek során pedig – védelme érdekében – a videón keresztül, kizárólag az eljáró bírót láthatja, a vádlottat nem. Ezzel a fejlesztéssel a tanú a terhelttől elkülönítve, nyugodt körülmények között tehet vallomást, továbbá könnyebbséget jelenthet a számára az is, hogy adott esetben nem szükséges a tárgyalás helyszínére sem elutaznia, a bíróság lehetőséget tud biztosítani, hogy a vallomástétel egy a lakóhelyéhez közeli, távmeghallgató berendezéssel rendelkező tárgyalóteremben valósuljon meg, videorendszeren keresztül történő kapcsolással.

Mindezeken felül a BKT a Nyitott Bíróság Országos Program keretében edukációs céllal részt vesz a fiatal generáció jogtudatossá való nevelésében, a jogi alapismeretek átadásában, emellett preventív szerepet is vállal, az életkori sajátosságoknak megfelelő előadásokkal igyekszik felhívni a figyelmet többek közt a fiatalkori áldozattá válás kérdéseire, a fiatalkori bűnözés veszélyeire, az internetes bűncselekményekre, a kábítószerrel való visszaélés gyakorlatban megjelenő formáira, a tanúk szerepére a büntetőeljárásban, illetve, a jogaikra és kötelezettségeikre.

Budapest, 2019. február 22.