Consilium Peritorum Localis Ünnepség

A Budapest Környéki Törvényszék először rendezte meg a Consilium Peritorum Localis Ünnepséget. A Törvényszék az eseménnyel a 1869. évi IV. tc.-ről is megemlékezett, amellyel új bírói modell született Magyarországon: „a közigazgatási és hatalmi kötelességből ítélkező, a jogot olykor nem vagy csak felületesen ismerő bíró helyébe egy élethivatás-szerűen ítélkezést folytató, felkészült, szakmailag hozzáértő, jogismerő, elkötelezett bíró lépett”. A résztvevők emlékül a 150. évforduló alkalmából – az Országos Bírósági Hivatal gondozásában – megjelent Bírák vagyunk… kötetet kapták, amely összegyűjti a nagy elődök gondolatait a bírói hivatásról.

       

A könyvben található idézetek vezérfonalként szolgáltak az ünnepségen felszólalók számára, akik az életpályájuk során tapasztaltak alapján mondták el, mit jelent bírónak lenni.

Dr. Gerber Tamás, a BKT elnöke köszöntő beszédében a 2018. december 1. óta kinevezett bírókat is köszöntette a szervezetben, és azzal az útravalóval szolgált, hogy bár a bírói lét magányos tud lenni, de nincsenek egyedül, mert a tapasztaltabb bírákra mindig számíthatnak, ezt tartsák szem előtt a hivatásuk gyakorlása során és merjenek kérdezni, hiszen ez a hivatás élethosszig tartó tanulást és fejlődést kíván.

Dr. Székely Ákos, a Kúria Büntető Kollégiumának kollégiumvezetője a bírói erényekről és tekintélyről szóló előadása során kiemelte, hogy a bírók munkája nem könnyű, hiszen az élet árnyoldalával találkoznak, így fontos, hogy őrizzék a derült kedélyt. „Jó bíró csak sokat tapasztalt, bölcs észjárású, embertársai sorsát szívén viselő, derült kedélyű, becsületes, erkölcsös, jó ember lehet. A jogi tudás magasabb mértéke nem pótolja a bíróban nélkülözhetetlen emberi jellemvonások egyikének vagy másikának a hiányát.” (Juhász Andor) Zárásaként emlékeztette a jelenlévőket, hogy a hivatásuk elsősorban szolgálatot jelent.

Dr. Senyei György, a Fővárosi Ítélőtábla tanácselnöke Mit jelent a XXI. században bírónak lenni Európában címmel tartott előadást, amelynek keretében a technikai fejlődés, a digitális bíróság nyújtotta körülmények előnyeinek kihasználására buzdította a kollégákat. A technika vívmányai segítséget jelentenek a munka során, azonban felhívta a figyelmet az emberi körülményre is – hangsúlyozva az empatikus magatartást –, amely soha nem lesz helyettesíthető.

Az esemény lehetőséget teremtett a mindennapi munkavégzésből való kiszakadásra, a bírói hivatásról való kötetlen beszélgetésre.

Ennek során a résztvevők egyénileg elmondhatták Mit jelent számukra a hivatásuk, ezzel, ahogyan a nagy elődök megfogalmazták hitvallásukat, a jelen kor bírái és leendő bírái megfogalmazhatták hivatásuk legfőbb erényeit. Az elhangzottak alapján, ezek örök érvényű erények.

Ezt követően egy nagyszerű hangulatú és igazán emlékezetes eszmecsere bontakozott ki feledhetetlen jogesetekről, a bírói munka kihívásairól és szépségeiről.

 

Budapest, 2019. november 29.