IRATKARANTÉN

Tisztelt Ügyfeleink!

A Budapest Környéki Törvényszék a humánjárvány megfékezése érdekében – a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt – iratkarantént vezetett be a papír alapú iratokra.

Amennyiben lehetséges, beadványaikat elsődlegesen elektronikus úton juttassák el a bírósághoz.

https://birosag.hu/elektronikus-kapcsolattartas/e-2018/altalanos-tajekoz...

Kérjük, hogy a halaszthatatlanul intézendő ügyek papíralapú iratokon az ügy tárgyát (pl. távoltartás, kényszerintézkedés) jól látható kiemeléssel tüntessék fel.

 

Iratkarantén a hazai bíróságokon az ügyfelek és a dolgozók védelmében

Különleges iratkezelési szabályok betartását ajánlja az Országos Bírósági Hivatalban felállított Veszélyhelyzeti Kabinet a koronavírus által okozott légúti fertőzés megelőzése és a betegség tömeges elterjedésének megakadályozása érdekében a rendkívüli törvénykezési szünet idejére, a hazai bíróságokon.

Az iratkaranténra vonatkozó előírások a bírósági szervezeten belüli küldeményekre és az ügyfelektől érkező küldeményekre egyaránt vonatkoznak. 

A postán és a kézbesítő útján kézbesített, illetve a bíróság gyűjtőládájában elhelyezett iratok átvétele során maszkot és kesztyűt kell viselnie a bírósági dolgozónak. Valamennyi átvett iratot - az esetleges boríték felbontása nélkül - papírzsákba vagy papírdobozba kell elhelyezni, amely az iratok érkezési dátumának feltüntetése mellett hét napra iratkaranténba kerül. A karantén lezárulta után az iratok haladéktalanul az iratkezelést végző irodához kerülnek.

Az iratkarantén előírásait azonban nem lehet abban az esetben alkalmazni, ha már a boríték felbontása nélkül, vagy az átvétel során megállapítható, hogy olyan ügyre vonatkoznak, amelyek a rendkívüli ítélkezési szünet ideje alatt halaszthatatlan ügyintézés alá esnek. Ezeket az iratokat a legnagyobb körültekintéssel, szájmaszkban, kesztyűben, a higiéniai előírások betartásával kell kezelni.

Az ajánlás tartalmazza azt is, hogy az iratkaranténba nem helyezhető iratokat egy erre kijelölt helyiségben egy kizárólag erre a célra biztosított lapolvasóval, védőeszközök viselése mellett digitalizálják, majd a digitalizált iratra vonatkozóan végzik el az iratkezelés következő fázisait. 

Az ügyfeleknek az iratkezelési szabályok miatt érdemes figyelniük arra, hogy már a keresetlevél fejlécéből egyértelműen kiderüljön a beadvány tárgya. A halaszthatatlanul intézendő ügyek papíralapú iratain ezért jól látható kiemeléssel tüntessék fel, milyen ügyben fordulnak a bírósághoz (pl. távoltartás). A legcélszerűbb azonban az, ha az ügyfelek elektronikus formában nyújtják be kérelmeiket.

Az online bírósági ügyintézés lehetőségeiről további tájékoztatást olvashatnak:

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20200323/online-bir...