A külső e-ügyintézéssel kapcsolatos tudnivalók

A bírósághoz fordulás az elektronikus csatornákon zavartalanul biztosított.

Az ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapuval rendelkező szervezetek elektronikusan tudnak ügyintézni.

A 2020. január hó 1. napját követően kezdődött peres ügyekben a bírósági ügy iratanyaga elektronikus úton, otthonról 0-24 órában online, megtekinthető.

Az ún. E-akta szolgáltatás igénybevétele a https://eakta.birosag.hu/ oldalon, ügyfélkapu/cégkapu/hivatali kapu rendelkezésre állása esetén, bírósági regisztrációt követően lehetséges.

A papír alapon intézendő bírósági ügyek nyomtatványai a https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai oldalon elérhetők és postai úton benyújthatók a bíróságokhoz.