3. Gazdálkodási adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 1. számú mellékletének  III. 3.,5-6. pontjainak vonatkozásában a bíróságnak nincsen közzétételi kötelezettsége.