1. Szervezeti, személyzeti adatok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 1. számú mellékletének  I. 4-10 pontjainak vonatkozásában a bíróságnak nincsen közzétételi kötelezettsége.