Felmentette a bíróság a hivatali vesztegetés vádja alól az V. rendű vádlottat

A Budapest Környéki Törvényszék bírói tanácsa 2018. június 14. napján nyilvános tárgyaláson hirdetett ítéletet annak a hét vádlottnak az ügyében, akiket hivatali vesztegetés bűntettével és más bűncselekményekkel vádoltak. A bíróság a szökésben lévő IV. rendű vádlott távollétében hirdette ki ítéletét.

 

A vád lényege:

V. T. T. I. r. vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség 2010. év november hó 2. napján emelt vádat folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette miatt. Az ügyet a Fővárosi Törvényszék tárgyalta. V. T. T. I. r. vádlott és K. S. I. IV. r. vádlott ismerősök voltak. A vádlottak 2012 szeptemberében megegyeztek abban, hogy IV. r. és O. S. V. r. vádlott a kapcsolatain keresztül pénzért elintézik I. r. vádlott büntetőügyének kedvező elbírálását. Ennek érdekében O. S. V. r. vádlott 2012 decemberében megadta IV. r. vádlottnak dr. B. B. VI. r. vádlott telefonos elérhetőségét. Ő arra vállalkozott, hogy pénzért ismeretségei révén elintézi az I. r. vádlott előzetes letartóztatásának megszüntetését, illetve az ellene indult eljárás felfüggesztését. Ehhez pedig szintén fizetség fejében vállalja orvosszakértői vélemények beszerzését. Dr. P. B. VII. r. vádlott az ügybe VI. r. vádlott által került úgy, hogy ügyvédként maradéktalanul követte nevezett utasításait. VII. r. vádlott 20 millió forintot kér, - ügyvédi beszélő keretében - I. r. vádlottól azért, hogy ügyében abból a bírót megvesztegessék. Az I. r. vádlott folyamatosan abban a hiszemben fizetett a vádlottaknak több mint 50 millió forintot, hogy közreműködésükkel és a bírónak juttatott pénzzel, az ellene indított büntetőeljárásban szabadlábon védekezhet, az ellene kibocsátott elfogatóparancsot visszavonják és végül a büntetőeljárása felmentő ítélettel zárul.

A bíróság a vádról döntve 6 terhelt vonatkozásában állapította meg bűncselekmény elkövetését és döntött büntetés kiszabásáról, míg O. S. V. rendű vádlottat felmentette az ellene felhozott vádak alól.

Egy bűnösnek talált (J. K. II. r.) vádlott esetében a büntetés kiszabását mellőzte.

A felmentő rendelkezés indoka részben bizonyítottság hiánya, részben bűncselekmény hiánya volt. Azt nem lehetett bizonyítani V. rendű vádlott esetében, hogy a felajánlott és a vádlott által megtett segítség jogszerűtlen magatartásra irányult volna.

A bíróság meghatározó jelentőséget tulajdonított K. S. I. IV. rendű vádlott magatartásának. Ő volt az események központi szervezője, így vele szemben szabta ki a legsúlyosabb büntetést.

A bűncselekmény felderítésében együttműködő terheltekkel szemben közérdekű munka büntetést alkalmazott, illetve mellőzte a büntetés kiszabását.

Az ügyvéd foglalkozású vádlottak (VI. r. és VII. r.) közül Dr. B. B. VI. rendű vádlott volt a bíróság megállapítása szerint, aki VII. rendű vádlottat bűnbe sodorta, más indokok mellett ezért is VI. r. vádlottra végrehajtandó, míg VII. r. vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki. De mindkettőjük vonatkozásában az ügyvédi foglalkozástól hosszabb időre eltiltotta.

V. T. T. I. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek mondta ki 2 rendbeli társtettesként és részben folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának és folytatólagosan, társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés bűntettében. Ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – 160 (százhatvan) óra könnyű fizikai munkaként végzendő közérdekű munkára ítélte.

V. T. T.-né II. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek találta 2 rendbeli társtettesként és részben folytatólagosan elkövetett befolyás vásárlásának bűntettében és folytatólagosan, társtettesként elkövetett hivatali vesztegetés bűntettében. Ezért őt a törvényszék – halmazati büntetésül – 100 (száz) óra fizikai munkaként végzendő közérdekű munkára ítélte.

J. K. III. rendű vádlottat bűnösnek ítélte bűnsegédként elkövetett befolyás vásárlásának bűntettében és folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés bűntettében. A törvényszék vele szemben a halmazati büntetés kiszabását mellőzte.

K. S. I. IV. rendű vádlottat a törvényszék bűnösnek mondta ki 2 rendbeli folytatólagosan, részben társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében. Ezért őt – halmazati büntetésül - 5 (öt) év börtönben letöltendő szabadságvesztésre, összesen 600.000,- (hatszázezer) forint pénzbüntetésre és 5 (öt) év közügyektől eltiltásra ítélte, és vele szemben 58.980.000,- (ötvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanezer) forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el.

Valamint elrendelte a Fővárosi Bíróság ítéletével vele szemben kiszabott 1 (egy) év 6 (hat) hónap börtönbüntetés végrehajtását.

O. S. V. rendű vádlottat a törvényszék az ellene 3 rendbeli – egy esetben folytatólagosan elkövetett – befolyással üzérkedés bűntette miatt emelt vád alól felmentette.

dr. B. B. VI. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek ítélte folytatólagosan és társtettesként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében. Ezért őt – halmazati büntetésül - 3 (három) év fogházban letöltendő szabadságvesztésre, összesen 600.000,- (hatszázezer) forint pénzbüntetésre, 6 (hat) év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra ítélte.

dr. P. B. VII. rendű vádlottat a bíróság bűnösnek mondta ki bűnsegédként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében.

Ezért őt a törvényszék 1 (egy) év 6 (hat) hónap börtönben letöltendő szabadságvesztésre és 3 (három) év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés büntetés végrehajtását 5 (öt) év próbaidőre felfüggesztette.

Az ítélet egyik vádlott vonatkozásában sem jogerős.

 

Budapest, 2018. június 14.