A sajtóban megjelent a hírrel kapcsolatosan a Budapest Környéki Törvényszék szükségesnek érezte pontosítani a Gödöllői Járásbíróságon eljárás alá vont hajléktalannal kapcsolatos tényeket

A Gödöllői Járásbíróság 2018. október 17-én H.L. hajléktalan személyt az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértés miatt figyelmeztetésben részesítette és kötelezte őt a szabálysértési eljárás során felmerült kötelező kirendelt jogi képviselői díj, összesen 20.000,- forint – 30 napon belül történő – megfizetésére.

A bíróság a rendőrség 30 napos elzárásra vonatkozó indítványával nem értett egyet, és az eljárás alá vont személlyel szemben – előéletére és a tárgyaláson tanúsított együttműködő magatartására figyelemmel – elegendőnek látta büntetés helyett intézkedés alkalmazását. A szabálysértésekről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel figyelmeztetésnek akkor van helye, ha a szabálysértés az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

A bíróság végzésével szemben az arra jogosultak fellebbezéssel nem éltek, így az a kihirdetés napján jogerőre emelkedett.

 

Budapest, 2018. október 18.

Wenk Patrícia