Pénzbüntetést és próbaidőre bocsátást szabott ki a bíróság 13 vádlottra műszaki vizsgáztatás miatti hivatali visszaéléssel kapcsolatban

A Budapest Környéki Törvényszék 2019. január 11-én megtartott nyilvános tárgyalásán bűnösnek találta azt a 13 vádlottat, aki előnyért hatáskörét túllépve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának, befolyással üzérkedés és felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettét követte el. Ezekért a bűncselekményekért a bíróság az ügyészségi vádmódosítást követően a vádlottakra, az általuk elkövetett bűncselekmény súlyának megfelelően 150 ezer és 600 ezer forint közötti pénzbüntetést szabott ki.

Az I. r. vádlottra a bíróság 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, 4 rendbeli befolyással üzérkedés és 1 rendbeli felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettében halmazati büntetésül 2 év, 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, 300 ezer forint pénzbüntetést és 40 ezer forint vagyonelkobzást szabott ki.

Az II. r. vádlottra a bíróság folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében 1 év 6 hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést, 15 ezer forint vagyonelkobzást szabott ki. A bíróság a II. r. vádlottat előzetes mentesítésben részesítette.

A III. r. vádlott 3 rendbeli hivatali visszaélés bűntette miatt halmazati büntetésül 600 ezer forint pénzbüntetést kapott.

Az ítéleti tényállás szerint: Az I. és a II. r. vádlottak a vád szerinti időszakban a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége főosztály alosztályán jármű-felügyeleti és jármű vizsga ellenőri munkakörben dolgoztak. Munkakörükhöz tartozott a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi feltételeinek vizsgálata, szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás, tevékenység felfüggesztésének, vagy megtiltásának kezdeményezése, átfogó közös ellenőrzési akciók szervezése, a környezetvédelmi felülvizsgálói, alkatrész-forgalmazási és gyártói, valamint a vizsgáló állomások és vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, illetőleg eseti jelleggel jármű műszaki vizsgabiztosi, vagy műszaki ügyintézői feladatainak ellátása. A szigetszentmiklósi telephelyről jártak ki az illetékességi területükhöz tartozó műszaki vizsga állomások, alkatrész kereskedések ellenőrzésére.

Az I. és II. r. vádlottakkal munkakapcsolatban álló III. r. vádlott, aki 2011. április 14. napjától műszaki vizsgabiztosként dolgozott a nevezett telephelyen, feladata elsősorban a közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatának, egyes járművek minősítő vizsgálatának elvégzése, az egyedi forgalomba helyezési és honosítási eljárások lefolytatása volt. A IV. r. vádlott egy cég ügyintézőjeként napi rendeszereséggel kapcsolatba került az I. r. vádlottal. 2014 májusától a vizsgaállomáson mintegy 40 db személygépkocsi és 20 db tehergépkocsi műszaki vizsgálatára volt lehetőség. A vizsgáztatásra bejelentkező ügyfeleket az állomáson kialakult gyakorlat szerint előjegyzési ívre vezették fel. Majd az állomás vezetője, helyettese határozta meg az állomás fogadó-kapacitására és a bejelentkezők számára figyelemmel a vizsgálat időpontját, illetőleg kizárólag ők voltak azok, akik engedélyt adtak az íven nem szereplő járművek vizsgálatára. Mivel a bejelentkezéstől számítottan akár több nap is eltelhetett a vizsgáztatásig, ezért az előjegyzési ívre I. r. és II. r. vádlottak a hatáskörüket túllépve, az előjegyzési szabályokat megszegve előre, az ügyfél által kért időpontra vizsgát jegyeztettek be és az így beírt időpontokon ellenérték fejében ismerőseik által hozott járművek vizsgáztatását intéztették a többi vádlottal. A vádlottak 5 és 8 ezer forint közötti pénzösszegeket fogadtak el és továbbítottak egymás között. Volt olyan eset, amikor környezetvédelmi szempontból, de olyan is, amikor annak ellenére, hogy a gépkocsi a műszaki vizsgálat követelményeinek nem felelt meg, mégis közúti forgalomra alkalmas minősítést kapott.

A VIII. r. vádlott a bizonyítási eljárás során beismerte bűnösségét. Az ügyész, minden vádlottra 3 munkanap gondolkodási időt kért. Az I. r. vádlott és védője 3 munkanap gondolkodási időt, a II. r. vádlott és védője felmentésért a III. r. vádlott védője felmentés, hatályon kívül helyezés és enyhítés miatt nyújtott be fellebbezést. A többi vádlott és védőik 3 munkanap gondolkodási időt kértek, illetve felmentésért fellebbeztek az ítélet ellen. A VI, VIII, XII. r. vádlottak és védőik tudomásul vették a bíróság döntését. Az ítélet nem jogerős.

 

 

Budapest, 2019. január 11.

Wenk Patrícia