Ítélet született a virágüzletes hivatali vesztegetés ügyében

A Budapest Környéki Törvényszék 2019. március 11-én nyilvános tárgyaláson hirdetett ítéletet azoknak a vádlottaknak a büntetőügyében, akik közterület-felügyelői munkakörükkel visszaélve huzamosabb időn keresztül jogtalanul szedtek helypénzt, ezzel megvalósították a folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettét.

Ezért a törvényszék az I. r. vádlottat 2 év, négy évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, 100.000 forint pénzbüntetésre és a közterület-felügyelői foglalkozástól való végleges hatályú eltiltásra ítélte. A bíróság a vádlottal szemben 275.000 forint vonatkozásában vagyonelkobzást is elrendelt.

Társát a II. r. vádlottat a törvényszék 2 év, öt évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetéssel, 200.000 forint pénzbüntetéssel és a közterület-felügyelői foglalkozástól való végleges eltiltással sújtotta. A bíróság a vádlottal szemben 99.000 forint erejéig vagyonelkobzást is elrendelt. A vádlottak legkorábban a büntetésük kétharmad részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra.

A bíróság a vádhatóság tényállásával egyezően állapította meg az ítéleti tényállást, mely szerint a vádlottak Szentendre Város Polgármesteri Hivatalánál álltak közszolgálati jogviszonyban, közterület-felügyelői munkakörben. Feladatkörükbe tartozott többek között az engedély nélküli közterület-használókkal szembeni intézkedés. Az Önkormányzat rendeletei egyaránt közterület-használati engedélyhez kötötték az üzletet magába foglaló építmény közterületről látható ajtószárnyán, ablakszárnyán, illetve lépcsőjén történő árubemutatást.

Egy szentendrei virágszalon az üzlet ajtószárnyait és az üzlet előtti járdaszakaszt az üzlet árubemutatásra használta. Az I. r. vádlott 2010 június környékén észlelte, hogy az üzlet használja a közterületet, ezért közterület-felügyelőként bemutatkozva közölte, hogy a közterület használatáért pénzt kell fizetni, és ettől kezdve havi 5. 000 forintot kért és kapott a bolt tulajdonosától. Az I. r. vádlott 2011 végén már nem pénzt kért, hanem havi rendszerességgel egy-egy legalább 5. 000 forint értékű csokrot állíttatott össze a maga számára. Később egy kollégáját is bemutatta az üzlet tulajdonosának Ekkor nem hangzott el, hogy a II. r. vádlottnak is fizetni kell a közterület használatáért, azonban a vádlottak viselkedése nyilvánvalóvá tette, hogy a továbbiakban a II. r. vádlott részére is ellenszolgáltatást kell teljesíteni a közterület használatáért. Ennek fejében a közterület-felügyelők hivatali kötelességüket megszegve nem intézkedtek az üzlet szabálytalan közterület használata miatt. 2017. október 27-én a II. r. vádlott újra elment a virágüzletbe és ingyen csokrot szeretett volna, a virágüzlet vezetője azonban ezt megtagadta, majd később, amikor tudatosodott benne, hogy a közterület felügyelők jogellenesen jártak el az Önkormányzat Hivatalában bejelentést tett.

 

Az ítélet ellen az ügyész a II. r. vádlott esetében súlyosításért, a II. r. vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A bíróság döntését az I. r. vádlott és védője tudomásul vette.

 

Budapest, 2019. március 11.

 

 

Wenk Patrícia

Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály