3 ember letartóztatását rendelte el a bíróság prostitúciós kényszerítés miatt

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2019. március 28-án elrendelte annak a nőnek és két férfinak a letartóztatását, akiket kizsákmányolás céljából, üzletszerűen elkövetett emberkereskedelem bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsít a nyomozó hatóság.

A nyomozás eddigi adatai szerint N. L. gyanúsított 2014 júniusában internetes közösségi oldalon megismerkedett a nehéz anyagi körülmények között élő sértettel, akit azzal hitegetett, hogy vele jobb élete lesz és feleségül veszi. Rövid idővel az üzenetváltások után a gyanúsított azzal az ürüggyel vitte magával a sértettet Hevesre, hogy bemutatja őt az édesanyjának. A gyanúsított elkérte a sértettől személyazonosító igazolványát és azt a gépkocsi kesztyűtartójába elrakta, majd a sértettel Fótra hajtott, ahol egy utast vettek fel. Itt a sértettnek telefont adott azzal, hogy telefonáljon haza, hogy minden rendben van, férjhez ment, egyben megfenyegette a sértettet, ha nem ezt mondja, megöli. A sértett hazatelefonált édesanyjának és közölte azt, amit a férfi kívánt.

Ezek után a kiszolgáltatott helyzetbe hozott sértettet kizsákmányolás céljából a gépkocsival Németországba, Nürnberg városába vitte, bemutatta édesanyjának, N.L.-né gyanúsítottnak. A sértettet megfenyegették, ha nem hajlandó prostituáltként dolgozni és szökni próbálna, megverik. N.L.-né a sértettről fehérneműs képeket készíttetett a sértett prostitúciós tevékenységét hirdetve az interneten. A gyanúsítottak kihasználták a pénztelen, hely- és nyelvismerettel nem rendelkező, megfenyegetett sértett kiszolgáltatott helyzetét és arra kényszerítették, hogy az ingatlanban ellenszolgáltatásért prostitúciós tevékenységet végezzen, több alkalommal tettleg bántalmazták, a személyi szabadságától is megfosztották, folyamatosan felügyelték és 2014 augusztusáig szexuális szolgáltatások nyújtására kényszerítették. A gyanúsítottak a prostitúciós tevékenységből származó bevételt eltették és saját megélhetésükre fordították.

N. A. gyanúsított a gyanú szerint 2016-ban Németországban Nürnberg városában összeismerkedett a prostituáltként dolgozó sértettel és kitartatta magát vele. A sértett tevékenységéből befolyt bevételt teljes egészében elvette és azt saját megélhetésére fordította, majd 2017 novemberében Augsburgban a sértettet kizsákmányolás céljából 1.000 Euro-ért eladta.

A büntetett előéletű gyanúsítottak személyi körülményei kötöttséget nem mutatnak és az is megállapítható, hogy külföldi kapcsolataik vannak. Figyelemmel a gyanú tárgyát képező cselekmény tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára, alappal feltehető, hogy a gyanúsítottak szabadlábon hagyásuk esetén a büntetőeljárásban elérhetetlenné válnának, így különösen megszöknének, elrejtőznének, továbbá az eddig ki nem hallgatott tanúkat befolyásolnák és ezzel veszélyeztetnék a bizonyítás eredményességét, valamint szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követnének el.

A bíróság a gyanúsítottak meghallgatását követően, a fentiek alapján elrendelte a 3 gyanúsított letartóztatását az első fokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb azonban 2019. április 28. napjáig.

Az ügyész a bíróság döntését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik részben szabadlábra helyezés, részben bűnügyi felügyelet elrendelése iránt nyújtottak be fellebbezést, így a döntés nem végleges, de végrehajtható.

Budapest, 2019. március 28.

Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály

Wenk Patrícia