Ítélet született a gépjármű-nyilvántartással visszaélés ügyében

A Budapest Környéki Törvényszék 2019. március 29-én nyilvános tárgyaláson hirdetett ítéletet annak a 12 vádlottnak a büntetőügyében, akik feladatkörükből adódóan gép-jármű-nyilvántartásból jogellenes módon kértek ki adatokat, ezzel megvalósították a jogtalan előnyért hivatali kötelességét megszegve felbújtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntettét, illetve folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés bűntettét. A büntetőügyben eredetileg 15 vádlott ellen történt vádemelés, időközben egy vádlott elhunyt, két személy vonatkozásában pedig korábban a bíróság jogerősen befejezte az eljárást.

A törvényszék az I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki hivatali vesztegetés elfogadásának, 2 rendbeli folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében és 21 rendbeli hivatali visszaélés bűntettében, ezért a bíróság 2 év, öt évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre, 900.000 forint pénzbüntetésre, az okmányirodai ügyintézői foglalkozástól 2 év eltiltásra ítélte.

Társait részben 3 év próbaidőre felfüggesztett 1-1 év szabadságvesztésre, 300. 000 és 875.000 forint közötti pénzbüntetésre ítélte, melyet meg nem fizetés esetén kell börtönben, vagy fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre átváltoztatni. Mindemellett részben egyes vádlottakat – intézkedésül – próbára bocsájtott.

A törvényszék a vádhatóság tényállásával egyezően állapította meg az ítéleti tényállást Az I. r. vádlott 2013 februárja és 2015 júniusa között ügyintézőként dolgozott a Pest Megyei Kormányhivatal okmányirodai osztályán. Feladatát képezte - mások mellett - a jármű tulajdonjogát, a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmányokkal kapcsolatos tevékenység mellett a közlekedési okmányok kiadásával kapcsolatos adatkezelési feladatok ellátása. Az I. r. vádlott a hatásköre ellátásához szükséges kormányablak ügyintézői vizsgával is rendelkezett. 2013 szeptemberétől munkáját a gödi kirendeltségen egyedül végezte, a nyilvántartásokhoz, így a járműnyilvántartáshoz is hozzáféréssel rendelkezett, azokat használta. Az I. r. vádlott az ismeretségi körébe tartozó III. r., VI - XIII. r., valamint a XV. r. vádlottak részéről érkező szóbeli adatigényléseket a jogosultsága felhasználásával a járműnyilvántartásból lekérte és hivatali kötelességét megszegve az adatkérők részére az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül ingyenesen kiszolgáltatta. A XIV. r. vádlott szóban kérte meg soron kívül az I. r. vádlottat, hogy utánfutót vonjon ki ideiglenesen a forgalomból, melyért a hatósági díjat nem fizette meg, ezt az I. r. vádlott teljesítette. A II. r. és IV. r. vádlottak több alkalommal az I. r. vádlott postaládájában helyeztek el gépjármű ügyintézésre gépjárművekre vonatkozó dokumentumokat a soron kívüli ügyintézés érdekében, amelyeket az I. r. vádlott teljesített és ezért jogtalan előnyt fogadott el.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, az I., II., III., IV., és XII. r. vádlottak vonatkozásában az ítélet jogerőre emelkedett, egyebekben az eljárás résztvevői a 3 munkanap gondolkodási időt fenntartották.

 

Budapest, 2019. március 29.

 

 

Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály

Wenk Patrícia