Ítélet született a reptéri vámeljárás megkerülése ügyében

A Budapest Környéki Törvényszék 2019. április 5-én nyilvános tárgyaláson hirdetett ítéletet annak a 13 vádlottnak a büntetőügyében, akik közreműködtek a repülőtéren a vámeljárás megkerülésével külföldről származó áruk behozatalában. A terheltek ezzel megvalósították a hivatali vesztegetés, a folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettét, valamint a folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettét.

A törvényszék az K. F. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 8 rendbeli – 4 esetben társtettesként elkövetett - hivatali vesztegetés elfogadásának, hivatali vesztegetés elfogadásának és hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében, mint társtettest. Ezért őt a bíróság - halmazati büntetésül 4 év börtönbüntetésre, 200.000 forint pénzbüntetésre ítélte és 3 évre eltiltotta a közügyektől. A bíróság a vádlottal szemben 659 ezer forint vagyonelkobzást is elrendelt. K. F. vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. A törvényszék B. A. II. r. vádlottat bűnösnek találta 5 rendbeli - 4 esetben folytatólagosan elkövetett befolyással üzérkedés bűntettében, mint társtettest, 8 rendbeli – 4 esetben folytatólagosan elkövetett – hivatali vesztegetés és 3 rendbeli hivatali vesztegetés bűntettében. Ezért a bíróság halmazati büntetésül 3 év börtönbüntetésre, 200.000 forint pénzbüntetésre ítélte és 2 évre eltiltotta a közügyektől. A bíróság a vádlottal szemben 320 ezer forint vagyonelkobzást is elrendelt. B. A. vádlott a büntetése kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A III. IV. V., VI. r. vádlottakat hivatali vesztegetés, folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettében 2 és 3 év közötti börtönbüntetésre 2 év közügyektől eltiltásra, 180 és 200 ezer forint közötti pénzbüntetésre, valamint 70 és 570 ezer forint közötti összegben vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. A VII.-X. r. vádlottak esetében 3 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 4 hónap és 1 év 6 hónap közötti szabadságvesztéseket, 400.000 és 500.000 forint közötti pénzbüntetéseket szabott ki a bíróság - melyeket meg nem fizetés esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Mindemellett K. A. XI. r. és P. B. XII. r. vádlottak hivatali vesztegetés bűntettében 1-1millió forint pénzbüntetést kaptak, amelyet a XI. r. vádlott az ítéletben szabott határidőig, részleteiben minden hónap 15-éig köteles megfizetni, amennyiben ez nem teljesül, a büntetést fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni. T. A. XIII. r. vádlottat a bíróság XI. és XII. r. vádlottakhoz hasonló büntetésben részesítette, ő 400. 000 forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezett.

Az ítéleti tényállás szerint az I. r. vádlott pénzügyőr főtörzszászlós, a Vám-és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálatot. Feladata volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának vámellenőrzése, valamint a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértő cselekmények felderítése és elbírálása. 2013 és 2015 között az I. r. vádlott és vádlott-társai az I. r. vádlott irányításával, pénzért közreműködtek abban, hogy külföldről a vámeljárás megindítása nélkül árukat, ruházati termékeket, egyéb vámköteles termékeket hozzanak be a vádiratban szereplő további vádlottak. A vádlottak pénzért lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vámmentes övezetbe nem tartozó országokból hazaérkezve az ún. "zöld folyosón" zavartalanul áthaladva a vádlottak mentesüljenek a poggyászaik tényleges átvizsgálása alól. A XI. r. vádlott 2014-ben felesége és egy ismerőse részére szintén az I. r. vádlottól és vádlott-társaitól kért segítséget, hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra. A vádiratban szereplő vádlottak mindenkor tisztában voltak a hivatali kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettének elkövetésével.

Az ítélet ellen az ügyész a I.-V. r. vádlott vonatkozásában súlyosításért fellebbezett, a VI.-X. r. vádlottakra tudomásul vette a bíróság döntését, a XI.-XIII. r. vádlottak esetében 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn. Az I. és II. r. vádlottak és védőik a büntetés enyhítését kérték, a III. és V. r. vádlottak, valamint a XII. és XIII. r. vádlottak és védőik felmentésért, fellebbeztek. A VII. és IX. r. vádlottak és védőik enyhítés és előzetes mentesítés miatt nyújtottak be fellebezést.. A XI. r. vádlott és védője 3 munkanap gondolkodási időt tartott fenn a bíróság döntésével szemben, egyebekben az eljárás további résztvevői és a védők téves minősítés miatt fellebbeztek, illetve a 3 munkanap gondolkodási időt fenntartották.

Budapest, 2019. április 5.

 

 

Budapest Környéki Törvényszék Sajtóosztály

Wenk Patrícia