Több száz millió forintos csalás miatt tartóztatták le a jogásznőt

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója 2019. november 8-án elrendelte annak a nőnek a letartóztatását, akit különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsít a Központi Nyomozó Főügyészség.

A 62 éves gyanúsított 2008 októberétől kezdve pénzintézetektől igényelt és kapott több milliós személyi kölcsönöket, melyek törlesztő részleteit egy idő után nem tudta fizetni, így újabb és újabb, a korábbi hiteleket kiváltó kölcsönöket vett fel. Ezek egy részét visszafizette.

A folyamatos fizetési nehézségeinek áthidalására L. A-né dr. B. V. gyanúsított 2012. évet követően valótlan hivatkozásokkal a kölcsönadókat megtévesztve magánkölcsönöket vett fel annak ellenére, hogy minden esetben tudta, hogy már a kölcsönök felvételekor sincs reális lehetősége azok visszafizetésére.

A jelentős összegeket gyermekkori barátaitól, közeli ismerőseitől, kollégáitól igényelte.

2015 szeptemberében egyik barátjától valótlan ingatlan ügyletekre hivatkozva 33 millió forint kölcsönt vett fel. A visszafizetési határidőt megelőző napokban azonban a gyanúsított a kölcsönadó sértettet azzal kereste fel, hogy a korábbi ingatlan ügyletre hivatkozva további 18 millió forintra lenne szüksége. Amit a sértettől meg is kapott, azonban az összegekből semmit nem fizetett vissza, a sértettnek összesen 52 millió forint kárt okozott.

2016 év végén ugyanettől a sértettől további 22 millió forintot meghaladó kölcsönt vett fel, melyet szintén nem fizetett vissza.

2015 végén más ismerőseitől 17 millió forint kölcsönt kért, amit a fizetési határidő lejártát követően sem fizetett meg. A sértett határozott és kitartó magatartásának köszönhetően később a gyanúsított visszafizette neki a tartozás összegét.

2016 áprilisában egy harmadik sértettet azzal a valótlan állítással hívott fel, hogy megindult banki hitelbírálati eljárás során nagyobb összegű önerő igazolása szükséges.

A sértettől ezzel az ürüggyel összesen több mint 40 millió forintot vett fel, amit nem fizetett vissza. A gyanúsított egy tulajdonában álló ingatlant ajánlott fel a sértettnek, így az okozott kár megtérült.

A gyanúsított további sértettektől alkalmanként több 10 millió forintos kölcsönöket vett fel, melyeket szintén nem fizetett vissza.

A nyomozás eddigi adatai szerint 8 rendbeli üzletszerűen elkövetett nagyobb kárt okozó csalás bűntettével, 7 rendbeli üzletszerűen elkövetett jelentős kárt okozó csalás bűntettével, 4 rendbeli folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett jelentős kárt okozó csalás bűntettével, valamint 1 rendbeli különösen nagy kárt okozó csalás bűntettével gyanúsítják a nyugdíjazásáig bíróként, jelenleg pedig ügyvédként dolgozó nőt, aki cselekményeivel több száz millió forinttal károsított meg a sértetteket.

A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele a bűnhalmazatra tekintettel 2-12 évig terjedő szabadságvesztés.

A gyanúsított tényleges tartózkodási helye nincs bejelentve, a bűncselekményekből származó vagyona a nyomozás során nem került elő. Mindezek alapján megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a bűntetőeljárásban elérhetetlenné válna, megszökne vagy elrejtőzne.

A gyanúsított jogi végzettségére, korábbi bírói beosztására és jelenlegi ügyvédi tevékenységére tekintettel megállapítható, hogy tisztában volt cselekménye súlyával, annak jogi minősítésével, tartott a büntetőjogi felelősségre vonástól.

Amikor a gyanúsított tudomást szerzett az ellene folyó büntetőeljárásról a kölcsönt nyújtó személyeket hamis tanúzásra próbálta bírni, így alappal feltehető az is, hogy a sértetteket befolyásolná, a bizonyítékokat megsemmisítené vagy elrejtené.

Emellett alappal lehet tartani – főként a bűncselekmények elkövetésének folyamatos jellege miatt – attól is, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén újabb szabadságvesztéssel büntetendő cselekményt követne el.

A Fővárosi Törvényszék jelen ügyben elfogultságot jelentett be, arra hivatkozva, hogy a gyanúsított korábban bírói szolgálatot látott el bíróságukon, így a Fővárosi Ítélőtábla a Budakörnyéki Járásbíróságot jelölte ki az eljárásra.

A bíróság a gyanúsítottat meghallgatta, az indítványokat megvizsgálta és az ügyészi kezdeményezéssel egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb azonban egy hónap időtartamra.

A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így az nem végleges, de végrehajtható.

Budapest 2019. november 8.

                                

                            Budapest Környéki Törvényszék Sajtó és Kommunikációs Osztály