Háziőrizet mellett döntött a bíróság

A bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt Sz. L. gyanúsított ellen a Dunakeszi Rendőrkapitányság folytat nyomozást. A gyanúsított 2019. november 15. napjától van letartóztatásban.

A gyanúsított 2019. november 3-án éjfél körül bemászott a sértett, idős férfi fóti telkére, majd bement a ház nyitott ajtaján és a ház hálószobájába, ahol a sértett aludt. A 72 éves sértett, akinek egy baleset következtében a bal keze megbénult, illetve a bal lába 4 cm-rel rövidebb, a cserépkályhában fémdobozban tárolt kb. 3 millió Ft készpénzt, 800 vagy 1000 Eurot, 2.854.186.- Ft értékű aranyékszert, valamint egy 1.200.000.- Ft összegben jegyzett Posta Takarék könyvet, a hozzá kiállított meghatalmazással. A sértett felébredt, és cselekménye közben megzavarta a gyanúsítottat, erre a gyanúsított tenyerével a mellkasán meglökte a sértettet, aki emiatt elesett.

Ekkor a gyanúsított az eltulajdonított dobozzal kiment a lakásból. Miután a sértettnek sikerült felkelnie, hívta a rendőrséget és kiment a lakásból szétnézni, majd visszament a házba, de ekkorra, a gyanúsított ismételten bement a házba, és azt kérdezte a sértettől, hogy hívta-e a rendőrséget. Amikor a sértett mondta, hogy hívta a rendőrséget, a gyanúsított azt mondta a sértettnek, hogy visszaadta volna az egész dobozt, ha nem hívta volna a rendőrséget. A sértett ekkor a nála lévő zseblámpával megütötte a gyanúsítottat, aki ezt követően ismét ellökte a sértettet, majd a kezében a dobozzal kiment a lakásból. A sértett bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Sz. L. továbbá megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2019. november 14. napját megelőzően kábítószert szerzett fogyasztott.

A gyanúsított büntetett előéletű, cselekménye 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A bűncselekmény tárgyi súlya miatt a terhelt szökésének, illetőleg elrejtőzésének veszélye reálisan fennáll, továbbá megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb bűncselekményt követne el.

Mindezekre figyelemmel az ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására.

A Budakörnyéki Járásbíróság az indítvánnyal szemben úgy ítélte meg, hogy a gyanúsított esetében enyhébb kényszerintézkedés elrendelése is elegendő, ezért letartóztatását 2020. május 13. napjával megszünteti, és egyben az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítse során hozott határozatáig, de legfeljebb 2020. szeptember 13. napjáig a gyanúsított bűnügyi felügyeletét rendeli el.

A nyomozási bíró megítélése szerint az indítványban említett okok kétségtelenül fennállnak, de a körülmények figyelembevétele miatt - a gyanúsított beismerő vallomására, a megbánó nyilatkozataira, a hozzátartozók nyilatkozataira, a nyomozás előrehaladott állapotára tekintettel - a nyomozás érdeke, mint közérdek az eltelt 6 hónap után már nem olyan súlyú, hogy a gyanúsított szabadlábon védekezésének jogát a legnagyobb mértékben korlátozni kelljen.

A nyomozás érdekeit kellően szolgálja, de egyben szükséges is a szigorú magatartási szabályok mellett elrendelt bűnügyi felügyelet.

A döntés ellen az ügyész és a gyanúsított védője fellebbezést nyújtott be, így az nem végleges, de végrehajtható.

Budapest, 2020. május 12.

                      Budapest Környéki Törvényszék Sajtó és Kommunikációs Osztály