Bántalmazta és külföldi prostitúcióra akarta kényszeríteni a nőt

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója távmeghallgatás útján megtartott ülésén 2020. május 20-án három hónappal meghosszabbította annak a férfinak a letartóztatását, akit a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére kizsákmányolás céljából, erőszakkal elkövetett emberkereskedelem bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsít.

A gyanúsított 2018. október 23-át követően Budapesten a Blaha Lujza téren megismerkedett az ott prostitúciós tevékenységet folytató, hajléktalan sértettel. A férfi a nőnek szállást ajánlott, aki ezt elfogadta. Ezt követően a sértett a gyanúsítottal annak monori ingatlanjába ment, ahol a férfi a nőnek egy németországi prostitúciós munkát ajánlott úgy, hogy az abból származó bevételt egymás közt elosztanák. A nő először elfogadta az ajánlatot, majd kis idő múlva meggondolva magát távozni akart, de a gyanúsított nem engedte ki a házból. Később, 2018. november 24. és december 1. között, ezidáig ismeretlen napon a sértett el tudott menekülni az ingatlanból. A gyanúsított erről tudomást szerezve élettársával és egy harmadik személlyel együtt a monori vasútállomásról erőszakkal visszavitte az ingatlanba és ott bántalmazta a sértettet, aki emiatt nyolc napon túli sérüléseket szenvedett. A sértett ezt követően a fenyegetések miatt sem mert elszökni a házból. Az esetet követően 2018. december 1-én a gyanúsított egy társával együtt elvitte a sértettet a budapesti VIII. Kerületi Okmányirodába, hogy a sértett személyi igazolványát pótolják, ahol az adatok alapján kiderült, hogy a sértettel szemben elfogatóparancs volt érvényben, így a rendőrség előállította a nőt. A sértett egy héttel később újabb sérüléseket szenvedett el, emiatt elment a Bajcsy-Zsilinszky Kórház sebészeti osztályára, ahol bordatörést állapítottak meg. A kórház értesítette a rendőrséget.

A büntetett előéletű gyanúsított bejelentett munkaviszonnyal és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik. Két kiskorú gyermeke volt élettársai gondozásában vannak, jelenleg élettársi kapcsolatban él egy prostitúcióból élő nővel.

A gyanú tárgyát képező emberkereskedelem bűntette és más bűncselekmények kiemelkedő tárgyi súlyára, a büntetett előéletre figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy gyanúsított szabadlábra kerülése esetén további hasonló bűncselekményeket követne el.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsítottat meghallgatta. A bíróság az ügyészi indítványt megalapozottnak találta és azzal egyetértve elrendelte a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, legfeljebb azonban 2020. augusztus 21. napjáig.

A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett elsősorban szabadlábra helyezésért, másodsorban bűnügyi felügyelet elrendelése iránt, így a végzés nem végleges, de végrehajtható.

Budapest, 2020. május 20.

                            Budapest Környéki Törvényszék Sajtó-és Kommunikációs Osztály