Bűnügyi felügyeletben várja büntetőpere kezdetét az a gyanúsított, aki pénzért adott ki hamis orvosi igazolásokat

Enyhébb kényszerintézkedést rendelt el a fellebbviteli bíróság a vesztegetés elfogadásával gyanúsított doktornővel szemben. Az ügyben önálló intézkedésre jogosult személy által üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyomoz.

Még 2022. április 28-án, a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el a leszigorúbb kényszerintézkedést az asszonnyal szemben. A végzést az ügyész tudomásul vette, azonban a döntés ellen a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedés elrendelése végett fellebbezést nyújtott be.

Mivel a másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék megváltoztatta az elsőfokú végzést, így 2022. május 13-án megszűntette a terhelt letartóztatását és enyhébb kényszerintézkedést – bűnügyi felügyeletet – rendelt el vele szemben az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2022. szeptember 13-ig. A terhelt mozgását a végrehajtás ideje alatt nyomkövető technikai eszköz ellenőrzi majd.

A végzés végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A törvényszék a felülvizsgálat során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság végzésének indokai mindenben helytállóak, a kényszerintézkedés általános feltétele – a terhelt szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható – fennáll. Mindemellett, a bűnismétlés veszélye, mint a kényszerintézkedés elrendelését alátámasztó különös ok szintén érvényes, ám ennek elkerülése enyhébb kényszerintézkedés elrendelésével is biztosítható. Ugyanakkor a fellebbviteli bíróság a bizonyítás megnehezítésének, illetve a szökés, elrejtőzésnek a veszélyét nem találta megalapozottnak a gyanúsítottal szemben – különös tekintettel a terheltnek a nyomozási eljárás kezdete óta tanúsított együttműködő magatartására figyelemmel. Emellett a gyanúsított már nem dolgozik az elkövetés időszakával érintett munkahelyén, így a bizonyító erejű dokumentumokhoz sincs hozzáférése,

A törvényszék így a fent említett különös okokat mellőzte.

Budapest, 2022. április 28.

                      Budapest Környéki Törvényszék Sajtó-és Kommunikációs Osztály