15B.66/2013

Tárgyalás időpontja: 
2015. február 11., szerda 10.00
Ügy tárgya: 
önbíráskodás bűntette
Ügyszám: 
15B.66/2013
Tárgyalás helyszíne: 
Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
IV/417.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Váci Városi Ügyészség vádirata szerint az I.- és II. rendű vádlottak testvérek; az I. r. vádlott 2010.év tavaszától üzleti kapcsolatba került a sértettel, aki a vádlottól több alkalommal vásárolt bontott téglát. Miután a sértett az utolsó fuvar tégla árával adós maradt, az I. r. vádlott 2010. december hónapban többször felhívta a sértettet és kérte, hogy mielőbb rendezze a tartozást, azonban ez nem történt meg.

Ilyen előzmények után 2010. december hó 20. napján I. r. vádlott ismét felhívta a sértettet azzal, hogy feltétlenül találkozzanak, és a sértett fizesse ki a fennálló tartozását. A sértett és barátnője 20.00 óra körüli időpontban jött ki a váci TESCO-ból, amelynek parkolójában a megbeszéltek szerint ekkor már várták őt a vádlottak. I. r. vádlott és a sértett között rövid idő alatt szóváltás alakult ki a tartozás meg nem fizetése miatt, ami előbb kölcsönös lökdösődéssé, majd dulakodássá fajult, melynek során I. r. vádlott legalább egy alkalommal ököllel arcon ütötte a sértettet.

A vitába, illetőleg a dulakodásba ekkor már a testvérét támogatva, annak tudatában, hogy egy tartozás megfizetésének kikényszerítéséről van szó, beavatkozott a II. r. vádlott is, majd mindkét vádlott elővett egy-egy kést, amelyekkel fenyegető mozdulatokat tettek a sértett felé, őt megkísérelték megszúrni.

Amikor pedig a sértett a késeket látva megijedt, és menekülni próbált kezdett a parkolóban álló gépkocsik között, mindkét vádlott üldözni kezdte őt. Végül az I. r. vádlott utolérte, és folytatódott köztük a vitatkozás. Mialatt az I. r. vádlott kb. 1,5 m távolságból továbbra is a sértett felé hadonászott a nála lévő késsel és kiabáltak egymással, II. r. vádlott, kihasználva azt, hogy a sértett figyelme másfelé irányul, a nála lévő bicskával bal oldalról hastájékon szúrta a sértettet.

Az őt ért támadást a sértett az utolsó pillanatban észlelte, így sikerült a szúrás irányából kissé kilépnie, miáltal a szúrcsatorna mélysége kisebb lett.

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem