3.B.438/2016

Tárgyalás időpontja: 
2017. május 26., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
3.B.438/2016
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Thököly út 97-101. Az ügy a Budaörsi Járásbírósághoz tartozik
Tárgyaló: 
V. emelet 521-es tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

                       FOLYTATÓLAGOS TÁRGYALÁS!

 

Vádirati tényállás: Gy. I. A . I. r. vádlott és 4 vádlottársa 2004. évtől 2010 októberéig terjedő időszakban 26 százhalombattai társasház közös képviseletét látta el, a társasházak közgyűlésein résztvevő lakók jóváhagyásával. Nevezett I.r. vádlott amellett, hogy kezelte a rábízott társasházak vagyonát, vezette a bankszámláikat, rendelkezett a pénzeszközök felhasználásáról, két éven keresztül a város önkormányzatának képviselőtestületi tagja is volt. IV és V. r. (I. r. vádlott édesanyja) vádlottak annak ellenére, hogy nem voltak tulajdonosok, sem megbízott tisztségviselők, - továbbá munkaviszonyban, sem szerződéses jogviszonyban nem álltak a társasházakkal, de az I. r. vádlottal sem - pontosan meg nem határozható mértékben adott díjazás ellenében segítették annak munkáját.

 

I. r. vádlott időközben elhatározta, hogy a rábízott pénzek egy részét saját céljaira fordítja. GY. I. A. éveken át rendszeresen sok esetben főként a havi közös költség befizetése jogcímén a társasházak folyószámláiról jogosulatlan átutalásokat és készpénzfelvételeket eszközölt. Az önkormányzat, illetve a társasházak tulajdonosi közösségeinek megtévesztésével fiktív felújítási munkálatokra több millió forint banki hiteleket vett fel, valótlan tartalmú okiratok felhasználásával hozzájutott vissza nem térítendő önkormányzati támogatásokhoz. Ennek érdekében nevezett rávette testvéreit II. és III. r. vádlottakat, hogy papíron alapítsanak saját nevükre építőipari vállkozásokat, ahova a felújítási és egyéb a társasházakkal megkötött fiktív vállalkozási szerződésekből bejövő pénzek, igényelt hitelösszegek befolynak. II. és III. r. vádlottak közreműködésével olyan munkák elvégzéséről bocsátottak ki fiktív számlákat, melyeket ténylegesen nem teljesítettek. 2010-re a társasházak pézügyi eszközei kimerültek. I. r. vádlott a társasházak éves beszámolóinak elkészítésekor valótlan adatokat közölt, a könyvvezetés nem felelt meg a törvényi követelményeknek, a főkönyvi könyvelés hiánya azonban nem tükrözte a társasházak valós gazdasági helyzetét. A társasházaknak hitelt nyújtó pénzintézet és az önkormányzat 2010 tavaszán szembesült a társasházak fizetésképtelenségével. A vádlott közös képviselői tisztsége 2010 őszén mind a 26 társasház vonatkozásában megszűnt. Gy. I. A. és társai több százmillió forinttal nem tudnak elszámolni.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Gyimesi Kinga

sajtótitkár

Budapest Környéki Törvényszék

70/371-1410

E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu

Honlap: www.birosag.hu