16.B.61/2017

Tárgyalás időpontja: 
2017. október 11., szerda 08.30
Ügy tárgya: 
kötelességszegés és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
16.B.61/2017
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
V. emelet 521-es tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

                              ELSŐ TÁRGYALÁS!

 

Vádirati tényállás: I. r. K. F. vádlott pénzügyőr, főtörzszászlós, a Vám-és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri 2. Parancsnokság 2. számú Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálatot. Feladata volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának vámellenőrzése, valamint a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértő cselekmények felderítése és elbírálása. 2013 és 2015 között I. r. K. F. vádlott és vádlott-társai az I. r. vádlott irányításával, pénzért közreműködtek abban, hogy külföldről a vámeljárás megindítása nélkül árukat, ruházati termékeket, egyéb vámköteles termékeket hozzanak be a vádiratban szereplő további vádlottak. I. r. K. F. , II. r. B. A. és III. r. M. T., IV. r. F. F., V. r. F. R. vádlottak pénzért lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vámmentes övezetbe nem tartozó országokból hazaérkezve az ú.n. "zöld folyosón" zavartalanul áthaladva a vádlottak mentesüljenek a poggyászaik tényleges átvizsgálása alól. XI. r. K. A. vádlott 2014-ben felesége és egy ismerőse részére szintén I. r. vádlotton és vádlott-társain keresztül kért segítséget, hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra. A vádiratban szereplő vádlottak mindenkor tisztában voltak a hivatali kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Gyimesi Kinga

sajtótitkár

Budapest Környéki Törvényszék

70/371-1410

E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu

Honlap: www.birosag.hu