12.B.28/2017

Tárgyalás időpontja: 
2018. május 22., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
12.B.28/2017 További tárgyalás: 2018. május 23. 8:30 perc
Tárgyalás helyszíne: 
Budaörsi Járásbíróság 2040, Budaörs, Koszorú u. 2.
Tárgyaló: 
9-es sz. tárgyaló (IX.)
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

                       ÉRDEMI ELSŐ TÁRGYALÁS!

A 2018. MÁJUS 23-ára MEGHIRDETETT TÁRGYALÁST NAPOLTÁK 2018. SZEPTEMBER 13-ra

 

Vádirati tényállás: I. r. vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági társaságban tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonosként vett részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításában. Több vállalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képviselői. I. r. G. L. III. r. Cs. Cs. és IV. r. P. K. M. vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök I. r. vádlott zenei és egyéb vállalkozásai révén.

I. r. vádlott és társai 1993 és 1999 között elhatározta, hogy I. r. vádlott mocsai lakóhelyén a lakhatás célját szolgáló és egyéb épületek közmű ellátását úgy oldja meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. Ennek érdekében a közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, vagy nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek nevére, majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki a mérőórák megkerülésével és II. r. G. B. vádlott tudtával. III. r. Cs. Cs. vádlott az illegális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok összehangolására volt szükség, lebonyolíttatta azokat V., VI., VII. és VIII. r. vádlottakkal, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi és földmunkákat végezték. A vádlottak, a sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek.

Például a tatai apartmanparkok (amelyeket később társasházzá alakítottak, a társasházakra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával) közös képviselői teendőit III. és IV. r. vádlottak felügyelték, akik az ingatlanok kedvező értékesítése és tartós bérbeadása végett tudomással bírtak az illegális közmű kiépítésekről és méretlen vételezésekről. I. r., III. és IV. r. vádlottak a szolgáltatók megkeresésére és az esetleges ellenőrzések alkalmával a közműlopás leplezésére arra hivatkoztak, hogy az apartmanházban a lakások nagy részét nem lakják, ezért minimális az energiafogyasztás, továbbá a vízszolgáltató felé azzal érveltek, hogy saját fúrt kútról történik az apartmanházak ivóvízellátása. Nevezettek az érdi és táti ingatlanok viszonylatában is az előző séma szerint jártak el. IX. r. és X. r. vádlottak az E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából ellenőrizték az ingatlanokat. Terhükre róható, hogy pénz ellenében ellenőrzési és intézkedési kötelezettségüket megszegve a valós állapottól eltérő tartalommal állították ki az ellenőrzési igazolásokat.

A sértetti oldalon a E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t, az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt.-t, Égáz-Dégáz Zrt.-t, illetve a Tigáz-DSO Kft.-t megkárosító méretlen vételezések történtek. A bíróság hivatott a meg nem térült kárérték megállapítására.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

Gyimesi Kinga sajtótitkár 70/3711410

Wenk Patrícia sajtótitkár 06 (1) 467-6266

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu