6.B.96/2016

Tárgyalás időpontja: 
2018. november 16., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
Előnyért hatáskörét túllépve elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
6.B.96/2016
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
Fszt. 20-as tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

           Az ítélethirdetés 2019. január 11-ére napolva

 

Vádirati tényállás: Az I. és a II. r. vádlottak a vád szerinti időszakban a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége főosztály alosztályán járműfelügyeleti és jármű vizsga ellenőri munkakörben dolgoztak. Munkakörükhöz tartozott a gépjárműfenntartó tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi feltételeinek vizsgálata, szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás, tevékenység felfüggesztésének, vagy megtiltásának kezdeményezése, átfogó közös ellenőrzési akciók szervezése, a környezetvédelmi felülvizsgálói, alkatrész-forgalmazási és gyártói, valamint a vizsgáló állomások és vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, illetőleg eseti jelleggel jármű műszaki vizsgabiztosi, vagy műszaki ügyintézői feladatainak ellátása. A szigetszentmiklósi telephelyről jártak ki az illetékességi területükhöz tartozó műszaki vizsga állomások, alkatrész kereskedések ellenőrzésére.

Az I. és II. r. vádlottakkal munkakapcsolatban álló III. r. vádlott, aki 2011. április 14. napjától műszaki vizsgabiztosként dolgozott a nevezett telephelyen, feladata elsősorban a közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatának, egyes járművek minősítő vizsgálatának elvégzése, az egyedi forgalomba helyezési és honosítási eljárások lefolytatása volt. A IV. r. vádlott egy cég ügyintézőjeként napi rendeszereséggel kapcsolatba került az I. r. vádlottal.

2014 májusától a vizsgaállomáson mintegy 40 db személygépkocsi és 20 db tehergépkocsi műszaki vizsgálatára volt lehetőség. A vizsgáztatásra bejelentkező ügyfeleket az állomáson kialakult gyakorlat szerint előjegyzési ívre vezették fel. Majd az állomás vezetője, helyettese határozta meg az állomás fogadókapacitására és a bejelentkezők számára figyelemmel a vizsgálat időpontját, illetőleg kizárólag ők voltak azok, akik engedélyt adtak az íven nem szereplő járművek vizsgálatára. Mivel a bejelentkezéstől számítottan akár több nap is eltelhetett a vizsgáztatásig, ezért az előjegyzési ívre I. r. és II. r. vádlottak a hatáskörüket túllépve, az előjegyzési szabályokat megszegve előre, az ügyfél által kért időpontra vizsgát jegyeztettek be és az így beírt időpontokon ellenérték fejében ismerőseik által hozott járművek vizsgáztatását intéztették a többi vádlottal. A vádlottak 5 és 8 ezer forint közötti pénzösszegeket fogadtak el és továbbítottak egymás között. Volt olyan eset, amikor környezetvédelmi szempontból, de olyan is, amikor annak ellenére, hogy a gépkocsi a műszaki vizsgálat követelményeinek nem felelt meg, mégis közúti forgalomra alkalmas minősítést kapott.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen