7.B.3/2018 további tárgyalás: 2018. 11. 29. 8:30 óra

Tárgyalás időpontja: 
2018. november 26., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Az Európai Unió intézményei elleni kémkedés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
7.B.3/2018
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
V. emelet 521-es tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A 2018. 11. 26-i határnapon a nem az Európai Unió intézményei elleni kémkedéssel vádolt II. és III. r. vádlottak kihallgatása várható. A 2018. 11. 29-i határnapon tanúbizonyítással folytatódik az eljárás.

 

Vádirati tényállás:

I.

A vádlottak közül az I. rendű vádlott az egyik magyar parlamenti párt tagjaként, 2010. május 14-től európai parlamenti képviselőként az Európai Unió különböző feladatait ellátó bizottságaiban vállalt szerepet. 2010-től több alkalommal találkozott és rendszeres, folyamatos, kapcsolatot tartott fenn az O. F. K. H. Szolgálat hivatásos állományába tartozó orosz hírszerző tiszttel. A találkozókon az orosz hírszerző tiszt az Európai Unió külpolitikájával és gazdaságpolitikájával összefüggő információkra vonatkozó hírigényt fogalmazott meg, így az Európai Unió külpolitikájával és gazdaságpolitikájával kapcsolatban keletkezett adatok megszerzését és átadását kérte az I. r. vádlottól.

Az I. r. vádlott a 2012. októbere és a 2014. februárja között létrejött találkozók alkalmával, többek között az Oroszországot érintő, az Európai Közösségekre kihatással lévő energetikai tárgyalások részleteiről, ártárgyalási stratégiákról, a világ legnagyobb földgázkitermelő cégével kapcsolatos uniós vizsgálatok hátteréről, Moldávia uniós csatlakozásának folyamatáról, az Európai Unió és Ukrajna, Belorusszia kapcsolatáról, valamint a „Déli Áramlattal” kapcsolatos uniós álláspontról, az európai bankrendszer jövője vonatkozásában keletkezett adatok megszerzéséről, átadásáról és a 2014-ben esedékes Európai Parlamenti választásokról, az Oroszországi Föderáció vonatkozásában felmerült Európai Unió vízummentességi kérdéseiről, valamint a következő Európai Uniós csúcstalálkozóról adott át adatokat az orosz hírszerző tisztnek. Több más megbeszélést követően, a Magyarországról távozó orosz hírszerző tiszt 2013. novemberében bemutatta utódját az I. rendű vádlottnak, aki fent végzett tevékenysége folytatásának keretében 2014. február 16-án, újabb személyes megbeszélést követően, informálta immár az újonnan megismert orosz hírszerzőt a moszkvai útjáról, az Európai Unió aktualitásairól, a magyarországi belpolitikai helyzetről, a választásokról, valamint a paksi atomerőmű bővítéséről.

Az I. rendű vádlott tevékenységével aktívan segítette az orosz hírszerzés munkáját. A tevékenység végső célja az volt, hogy az Oroszországi Föderáció érdekében az Európai Parlamenten belül egy erős háttérbázissal rendelkező nyíltan EU ellenes tábort hozzanak létre, amelynek egyetlen feladata, hogy belülről bomlassza az Európai Közösségek intézményeinek munkáját és az orosz érdekeket helyezze előtérbe.

II.

A képviselői gyakornokokra vonatkozó gyakornoki szabályzat szerint az EU Parlament képviselői szakmai gyakorlatot biztosíthatnak a brüsszeli és strasbourgi plenáris ülések idején, vagy a megválasztásuk szerinti országban végzett képviselői tevékenységeik során. Az I. r. vádlott, mint európai parlamenti képviselő, azért, hogy az EU Parlament illetékes szolgálatának döntésre jogosult személyét megtévessze és a vele kapcsolatban álló személyeknek az EU Parlament költségvetéséből származó anyagi előnyt juttasson 2012. évben, valamint 2013. évben valótlan tartalmú gyakornoki megállapodásokat írt alá a II. r., a III. r., valamint a IV. rendű vádlottakkal.

A gyakornoki megállapodások valamennyi vádlott esetében valótlanul tartalmazták, hogy a felek szakmai gyakorlat teljesítésére irányuló jogviszonyt hoztak létre, a szakmai gyakorlat teljesítésére főállásban, az EU Parlament brüsszeli munkahelyszínén kerül sor, valamint azt, hogy a gyakornokok a szakmai gyakorlat teljesítésének ideje alatt a megállapodásokban meghatározott brüsszeli lakcímen tartózkodnak, amely az I. rendű vádlott brüsszeli lakcímével volt azonos.

Valójában az I. rendű vádlottnak már a gyakornoki megállapodások aláírásakor sem állt szándékában gyakornokként foglalkoztatnia a vádlottakat, mellyel a II., III., IV. rendű vádlottak is tisztában voltak. Az I. rendű vádlott, a vádlottak által aláírt gyakornoki megállapodásokat az EU Parlament illetékes hivatalához benyújtotta, amelyek alapján az, az ösztöndíjakat a megállapodásokban megnevezett személyek bankszámlájára utalta havonta. Az I. rendű vádlott magatartásával a Parlament költségvetésének összesen 6.173.119 forint vagyoni hátrányt okozott.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen