16.B.61/2017

Tárgyalás időpontja: 
2019. április 5., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
Kötelességszegés és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
16.B.61/2017
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
V. emelet 521-es tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

                            ÍTÉLET VÁRHATÓ!

 

 

Vádirati tényállás:Az I. r. vádlott pénzügyőr, főtörzszászlós, a Vám-és Pénzügyőrség Központi Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálatot. Feladata volt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának vámellenőrzése, valamint a NAV hatáskörébe tartozó bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértő cselekmények felderítése és elbírálása. 2013 és 2015 között az I. r. vádlott és vádlott-társai az I. r. vádlott irányításával, pénzért közreműködtek abban, hogy külföldről a vámeljárás megindítása nélkül árukat, ruházati termékeket, egyéb vámköteles termékeket hozzanak be a vádiratban szereplő további vádlottak. A vádlottak pénzért lehetőséget biztosítottak arra, hogy a vámmentes övezetbe nem tartozó országokból hazaérkezve az ún. "zöld folyosón" zavartalanul áthaladva a vádlottak mentesüljenek a poggyászaik tényleges átvizsgálása alól. A XI. r. vádlott 2014-ben felesége és egy ismerőse részére szintén az I. r. vádlotton és vádlott-társain keresztül kért segítséget, hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra. A vádiratban szereplő vádlottak mindenkor tisztában voltak a hivatali kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen