10.B.329/2017

Tárgyalás időpontja: 
2019. április 30., kedd 13.00
Ügy tárgya: 
Kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények
Ügyszám: 
10.B.329/2017
Tárgyalás helyszíne: 
Monori Járásbíróság, 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69.
Tárgyaló: 
alagsor 6-os tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatólagos tárgyalás - Nem kizárt az ítélethiredtés!

 

Vádirati tényállás: A kiskorú gyermek, a későbbi sértett 1997-ben született a vádlott alkalmi kapcsolatából. A gyermeket édesanyja nevelte, édesapjával ritkán találkozott, közöttük szoros kapcsolat nem alakult ki. 2009 nyarán az édesanya, súlyos betegsége miatt a gyermeke nevelésével, gondozásával járó feladatait nem tudta ellátni, ezért a sértett az édesapjához került és a továbbiakban a vádlott háztartásában – feleségével és két gyermekével lakott – nevelkedett. A 12 éves gyermek ettől kezdve anyai ági rokonaival ritkán találkozott, később azonban a vádlott a kapcsolattartás lehetőségét már egyáltalán nem biztosította; a gyermek egyéb családi kapcsolatok híján kiszolgáltatott helyzetbe került, csak a vádlottra számíthatott. A vádlott 2010-től kezdődően a gyermekét verbálisan és tettleg is folyamatosan bántalmazta. 2010. és 2015 februárja között időszakban a vádlott napi szinten bántalmazta a kisfiút kézzel, valamint nagyobb erővel, különböző eszközökkel – fakanál, szíj, bot, ostor, vasvilla-nyél –, melyek több ízben több ízben állt orvosi kezelés alatt, amelyek büntetőjogilag meghaladták a 8 napos gyógyulást. Ezek mellett kihasználta a gyermek kiszolgáltatott helyzetét, őt akarata ellenére, dolgoztatta a ház körül, valamint a tanyán, ahol állattenyésztéssel foglalkozott az iskolai foglalkozások előtt, a kora reggeli óráktól, majd a tanítást követően 23,00 óráig, a sértett takarított a lovak, nyulak után, fát vágott, szénát gyűjtött, egyéb mezőgazdasági munkákat végzett a vádlottnál dolgozó munkásokkal együtt. A vádlott a sértett iskolai feladatainak elvégzéséhez, az egészséges testi fejlődéshez szükséges pihenő időt nem biztosította, amikor a vádlott nem volt megelégedve a sértett által elvégzett munkával, őt bántalmazással büntette. A vádlott által okozott bántalmazások sérülések nyomait a sértett tanárai, társai is észlelték az iskolában. A sértett viszont tartva az újabb veréstől titkolta a sérülések keletkezésének körülményeit, a vádlottal megbeszélt történeteket adott magyarázatul az ellátó orvosoknak, tanároknak. Testnevelés órákon nem öltözött a társaival együtt. Amikor a ház, vagy az állatok körül több munkáskézre volt szükség, vagy a friss bántalmazás nyomai a vádlott megítélése szerint erőteljesebben látszottak a sértetten, a vádlott a gyermeket nem engedte iskolába, különböző indokokkal kellett a sértettnek igazolásokat szereznie.

Az utolsó bántalmazás alkalmával 2015. február 22-én a vádlott hajnal két órakor otthonukban felélesztette a sértettet és kérdőre vonta, miért nem takarított ki a nyúlketrecnél, szóvá tette azt is, és miért nem fürdött meg. A kimerült sértett, aki tartott az újabb bántalmazástól, dadogni kezdett, mire a vádlott ingerült lett, a kialakult szóváltás során több ízben megütötte a gyermek karját és fejét egy kb. 5cm vastag, kb. 70 cm hosszú nyújtófával, ami eltörött az ütlegelés során. A sértett megkísérelt kimenekülni a konyhából, azonban a vádlott elállta az útját, a konyha ajtaját bezárta, a kulcsot zsebre téve magához vett egy fakanalat, amivel addig folytatta a sértett ütlegelését, amíg a fakanál eltört, majd egy ostorral tovább ütlegelve a sértettet, testszerte több ízben el is találta őt. Végül a vádlott felhagyott a bántalmazással; amikor elment aludni, a sértett elhagyta az ingatlant és rendőri segítséget kért.

                                                                                           

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: