20.B.90/2015 További tárgyalások: 2109. 05. 08. és 10. napjai 8:30 óra

Tárgyalás időpontja: 
2019. május 6., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Pénzmosás bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
20.B.90/2015
Tárgyalás helyszíne: 
Budapest Környéki Törvényszék, 1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
Fszt. 21-es tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatólagos tárgyalás mind a három napon védői perbeszédekkel

 

Vádirati tényállás: 

I. rendű P. J. vádlott a vád tárgyává tett időszakban jó, személyes viszonyt ápolt II. rendű T. J. önálló bírósági végrehajtó és VI. rendű dr. T. Zs. közjegyző vádlottakkal. Ezen személyes kapcsolatra alapozva és anyagi haszonszerzés reményében dolgozott ki egy általa „megoldó képletként” megnevezett módszert, banki hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyaknak, elsősorban ingatlanoknak, végrehajtási eljárás keretében, a banki igény előli elvonására, s ezen vagyontárgyak megszerzésére.

A  „megoldó képlet” szerint az adós házastársi, illetve gyermektartásdíj követelést, munkadíj követelést, esetlegesen nagyobb összegű gazdasági tevékenységből, vagy magán kölcsönből származó - a banki követelést meghaladó - követelést ismert el közjegyző előtti eljárásban.

Ezen tartozáselismerő nyilatkozatok fiktív, a valóságban meg nem valósult kölcsönügyletekre vonatkoztak, valójában kölcsönnyújtásra nem került sor, a tartási kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok ugyancsak fiktívek voltak, a jogintézmény céljaival ellentétes módon, több évre, esetleg évtizedekre előre meghatározott több milliós összegű tartásdíj megfizetését vállalt az adós minden valós teljesítési akarat és képesség nélkül. Ezen tartozás elismeréssel kapcsolatos eljárások kizárólag a fedezet elvonás megvalósítását célozták.

A büntető ügyben 60 vádlott áll bíróság elé.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen