10.B.227/2017

Tárgyalás időpontja: 
2019. május 21., kedd 10.00
Ügy tárgya: 
Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége
Ügyszám: 
10.B.227/2017
Tárgyalás helyszíne: 
MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69.
Tárgyaló: 
alagsor 6-os tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Folytatólagos tárgyalás nem kizárt az ítélethirdetés!

 

Vádirati tényállás: A vádlottak egy Pest megyei cég alkalmazottjai voltak, az I. r. vádlott, mint építésvezető, a II. r. vádlott, mint munkaszervező. A cég a munkálatokat vállalkozási szerződés keretében 2015. április 20-án kezdte meg a megrendelőnél, egy monori általános iskola homlokzati hőszigetelési munkáit végezték. Az I. r. vádlott feladata volt megtervezni, vezetni, koordinálni és ellenőrizni az építőipari vállalat tevékenységét. A II. r. vádlott feladata volt megszervezni a dolgozók napi munkáját és műveleti utasításokat készíteni. A II. r. vádlott hatáskörébe tartozott továbbá leállítani a munkát, amennyiben súlyos minőségügyi, vagy környezetvédelmi szabálytalanságot tapasztal, ezt köteles volt jelenteni felettesének vagy a minőségügyi vezetőnek, továbbá felelőssége volt a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása. Az iskolán a munkát a cég ténylegesen 2015. április 24-én kezdte és június 30-i határnappal befejezte. 2015. július 1-jén műszaki átadás-átvétel történt, melynek során a felvett hibajegyzékben rögzített hibák kijavításán kezdtek el dolgozni a munkavállalók, többek között a sértettek is úgy, hogy az a hibajegyzékben szerepelt, de a vállalkozási szerződésben előre nem lett feltüntetve. A II. r. vádlott 2015. július 7-én a sértetteket Monorra irányította a villámhárító levezetők fali rögzítését végrehajtani. A vádlottak a sértettek figyelmét nem hívták föl a szerelés munkakörülményeinek milyenségére és nem adtak tájékoztatást a kerítés külső oldalán húzódó magasfeszültségű vezeték veszélyes közelségéről és paramétereiről sem. A három sértett közül ketten a munkavégzés alatt halálos áramütés következtében életüket vesztették, a harmadik sértett segítségükre sietve maradandó égési sérüléseket szenved és egyik lábát amputálni kellett. A vádlottak megszegték a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény rendelkezéseit, a cég alkalmazottaiként és építésvezetőként, valamint munkaszervezőként mulasztásos foglalkozási szabályszegésük közvetlen ok-okozati összefüggésben áll a sértetteket érintő közvetlen veszélyhelyzet kialakulásával és az abból eredő két sértettnél a halálos eredmény, illetve a harmadik sértettnél a maradandó fogyatékosság bekövetkezésével.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: