Hivatali vesztegetés bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2019. december 3., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Hivatali vesztegetés bűntette
Ügyszám: 
16.B.30/2019.
Tárgyalás helyszíne: 
1146 Budapest, Thököly út 97-101.
Tárgyaló: 
5. emelet 521. tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

A vádlottak közül H. Gy. L. I. r. vádlott 1992 és 2016 év között dolgozott a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnál, 2010 áprilisától főosztályvezető-helyettesként. E feladatkörében az adótartozások, járuléktartozások, a társhatóságnál nyilvántartott tartozások beszedését, köztartozások behajtását, valamint ingó-és ingatlan végrehajtás lefolytatását végezte.

Az ugyancsak adóhatósági alkalmazottként dolgozó F. E. II. r. vádlott 2014. novemberét megelőzően kitalálta, hogy a vele kapcsolatban álló, adótartozással rendelkező cégek képviselőitől pénzt fog szerezni arra hivatkozva, hogy a cég adótartozását „törölteti”.

Azt ígérte, hogy közreműködik az adóvégrehajtási eljárás során érvényesíteni kívánt követelés ideiglenes végrehajthatatlanságának megállapításában, illetve abban is, hogy a cégbíróság mihamarabb rendelje el az érintett cég kényszertörlését, ami a céggel szemben fennálló követelés végleges végrehajthatatlanságának megállapítását eredményezi. E tervét megosztotta N. A. III. r. vádlottal, aki segítségéért cserébe az adótartozással rendelkező személyektől beszedett pénzből részesedést kért.

Az I. r., a II. r. és III. r. vádlottak megállapodtak abban, hogy „segítségükért” a cégekkel szemben fennálló adótartozás összegének 10-15%-át fogják elkérni, amit minden esetben meg is kaptak.

A folyamat úgy zajlott, hogy I. r. vádlott a megjelölt cégek adóhatóság által kezelt, adótitoknak minősülő adatait lekérdezte, majd a cégvezetők segítségével a cégek székhelyét áthelyezték az I. r. vádlott által vezetett osztály illetékességi területére. Ezt követően közreműködtek abban, hogy az adóvégrehajtási eljárás során a NAV ne kezdeményezzen felszámolási eljárást, hanem a követelés ideiglenes végrehajthatatlanságát állapítsák meg és az illetékes cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítsa és elrendelje kényszertörlését. Így a céggel szemben fennálló adótartozás végleges végrehajthatatlanságát állapítsák meg.

Összesen 9, több száz milliós adótartozással rendelkező cégnek nyújtottak közösen „segítséget”, alkalmanként 3 és 14 millió forint közötti összegeket kérve a cég képviselőitől.

Megjegyzés: első tárgyalás

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen