Gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények További tárgyalások: 2020. 01, 21, 22. 8:30 óra

Tárgyalás időpontja: 
2020. január 20., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Gazdálkodó szervezet részére tevékenységet végző, önálló intézkedésre jogosult személlyel kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmények
Ügyszám: 
5.B.539/2018.
Tárgyalás helyszíne: 
Budaörsi Járásbíróság 2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Tárgyaló: 
Földszint 9 tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügy lényege:

I. r. vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági társaságban tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonosként vett részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításában. Több vállalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képviselői. G. L.I. r., Cs. Cs. III. r. és P. K. M. IV. r. vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök I. r. vádlott zenei és egyéb vállalkozásai révén.

I.r. vádlott és társai 1993 és 1999 között elhatározta, hogy I. r. vádlott mocsai lakóhelyén a lakhatás célját szolgáló és egyéb épületek közmű ellátását úgy oldja meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. Ennek érdekében a közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, vagy nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek nevére, majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki a mérőórák megkerülésével és G. B. II. r. vádlott tudtával. Cs. Cs. III. r. vádlott az illegális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok összehangolására volt szükség, lebonyolíttatta azokat V, VI, VII. és VIII. r. vádlottakkal, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi és földmunkákat végezték. A vádlottak, a sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek.

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 2020. január 20, 21, 22. napjain

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: